środa, 21 października 2020; w sklepie jest 4639 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wzory pism i decyzji (e-book z suplementem elektronicznym)

Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wzory pism i decyzji (e-book z suplementem elektronicznym)

symbol: eBJB1303e
objętość: 110 str.
format: PDF | zawarty w instalatorze.exe (dostawa online)
wydanie: 2019
wymagania: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader
ISBN: 978-83-7804-576-2

cena:
150,00 zł + 5% VAT
(brutto: 157,50 zł)
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
opis


Począwszy od 1 stycznia 2019 r., ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz. 2247), zmieniły się zasady postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym tego podatku. Dodano kolejne, nowe kryterium zwrotu podatku akcyzowego, tj. kryterium z tytułu posiadania tzw. dużych jednostek przeliczeniowych bydła w gospodarstwie producenta rolnego.
To kryterium oraz zmienione wysokości przeliczników, według których organy gmin będą zwracały należności producentom rolnym, spowodowały potrzebę opracowania wzorców dokumentów, jako pomocy dla pracowników, którym powierzono obowiązki w zakresie postępowań administracyjnych związanych ze zwrotem podatku akcyzowego oraz postępowaniami w zakresie odzyskania należności nienależnie lub nadmiernie wypłaconych.

Publikacja zawiera komplet wzorcowej dokumentacji – wniosków, postanowień, decyzji i innych pism związanych ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym. Czytelnik dowie się z niej m.in.:
  • jakie oświadczenia powinien złożyć producent rolny;
  • jak wydać decyzję o zwrocie pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrotu podatku;
  • jakie elementy po 1 stycznia 2019 r. powinna zawierać decyzja zwrotowa;
  • jak skonstruować oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
  • jak poprawnie powinna wyglądać karta usługi administracyjnej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Wszystkie wzory dokumentów zawarto w suplemencie elektronicznym w formacie MS Word, co pozwala na łatwe ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.
spis treści
Spis zawartości suplementu elektronicznego:

1. Ogólne postępowanie zwrotowe
1.1. Wezwanie do usunięcia braków we wniosku
1.2. Postanowienie / Zawiadomienie o przyczynach zwłoki w załatwieniu wniosku
1.3. Zawiadomienie o przekazaniu wniosku według właściwości
1.4. Oświadczenie producenta rolnego
1.5. Oświadczenie producenta rolnego v. 2
1.6. Oświadczenie producenta rolnego v. 3
1.7. Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
1.8. Informacja o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
1.9. Decyzja w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu
1.10. Decyzja w sprawie określenia wysokości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – I półrocze
1.10. Decyzja w sprawie określenia wysokości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – I półrocze
1.12. Decyzja w sprawie odmowy określenia wysokości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
1.13. Pismo przekazujące odwołanie do organu II instancji
1.14. Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania
1.15. Decyzja wydana w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego
1.16. Decyzja uchylająca / zmieniająca wydana za zgodą strony
1.17. Decyzja zmieniająca wydana na wniosek producenta rolnego
2. Zwrot nienależnie lub nadmiernie pobranego zwrotu podatku akcyzowego
2.1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu nadmiernie pobranego zwrotu
2.2. Informacja o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
2.3. Decyzja w sprawie określania wysokości zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranego zwrotu podatku akcyzowego
2.4. Wniosek wierzyciela o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
3. Varia
3.1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
3.2. Zaświadczenie o ostateczności decyzji zwrotowej
3.3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
3.4. Karta usługi: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
3.5. Upoważnienie do potwierdzania zgodności z oryginałem kopii faktur VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego
3.6. Upoważnienie dla pracownika w zakresie spraw zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
3.7. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 

o autorze
Zofia Wojdylak-Sputowska

Audytor wewnętrzny i zewnętrzny z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie finansów komunalnych, budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, księgowości podatkowej oraz egzekucji administracyjnej; autorka artykułów w zakresie dochodów JST oraz audytu wewnętrznego.
Arkadiusz Jerzy Sputowski

Audytor wewnętrzny i zewnętrzny, wieloletni pracownik służb podatkowych państwa i JST, z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie finansów komunalnych, dochodów JST, procedur administracyjnych i podatkowych, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem. Autor licznych poradników z zakresu prawa podatkowego, procedur administracyjnych oraz metodyki wykonywania audytu wewnętrznego. Doświadczony wykładowca. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA

Polecamy także

zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel./faks: (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor