wtorek, 14 lipca 2020; w sklepie jest 4695 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się


 
program
1. Podstawy prawne sporządzania oraz badania sprawozdania finansowego:
 1. Regulacje krajowe: Ustawa o rachunkowości oraz Krajowe Standardy Rachunkowości,
 2. Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
2. Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie zasad rachunkowości, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych:
 1. Kierownik jednostki,
 2. Organ nadzorujący,
 3. Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe,
 4. Elektronizacja sprawozdania finansowego i sprawozdania z badania,
 5. Zamknięcie ksiąg rachunkowych.
3. Harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku:
 1. Inwentaryzacja - przedmiot, metody, przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie,
 2. Aktualizacja dokumentacji (polityki) rachunkowości.
 4. Szczególne zasady sporządzania sprawozdań finansowych (wybrane zagadnienia):
 1. Prezentacja obcych składników majątku użytkowanych na mocy umów leasingowych,
 2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, rezerwy,
 3. Bieżący i odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym,
 4. Prezentacja błędów poprzednich okresów,
 5. Ujęcie zdarzeń po dacie bilansu,
      f. Rachunek przepływów pieniężnych jako element sprawozdania finansowego:
 • konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych sporządzanego metodą pośrednią (przykłady liczbowe),
 • odsetki i różnice kursowe - prezentacja w rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych,
 • różnice kursowe z tytułu wyceny środków pieniężnych – zasady prezentacji w rachunku przepływów pieniężnych (przykłady liczbowe).
 5. Badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych:
 1. Obowiązek badania sprawozdania finansowego,
 2. Wybór biegłego rewidenta,
 3. Współpraca z biegłym rewidentem w trakcie audytu,
 4. Kluczowe zmiany ustawy o biegłych rewidentach.
 6. Pytania od uczestników.

 
 
 

 
 
mapka
jak się zapisać
Zgłoszenia udziału w kursie przyjmujemy:
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (ZAPISZ SIĘ)
- faksem pod numerem 58/ 554-29-17 wew. 3
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolenia@oddk.pl

Wpłaty prosimy dokonywać w biurze ODDK lub na konto po telefonicznym lub e-mailowym potwierdzeniu rozpoczęcia kursu
w planowanym terminie.
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gdańsku 08 1090 1098 0000 0000 0901 5775

Masz pytania?
Zadzwoń: 58 735 72 45  lub  58 735 72 50
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel./faks: (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor