sobota, 23 stycznia 2021; w sklepie jest 4655 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
ZFŚS w firmie - SZKOLENIE ON-LINE
Nowość

ZFŚS w firmie - SZKOLENIE ON-LINE

Symbol: SZK217
Data rozpoczęcia: 26-02-2021
Czas trwania: 1 dzień/ 9:00-15:00
Miejsce: Internet

Szkolenie On-line
cena: 390,00
opłata jednorazowa

Sprawdź, co zawiera cena
zapisz się
Masz pytanie? Skontaktuj się z nami
 
opis
Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest zarówno do podmiotów sfery budżetowej jak i prywatnych zakładów i firm.
Jego odbiorcami są w szczególności:
  - pracownicy działów kasięgowo-kadrowych oraz działów socjalnych,
  - pracodawcy, kierownicy zakładów
  - przedstawiciele związków zawodowych
oraz wszyscy pragnący poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem.

Materiały:
Każdy uczestnik otrzyma materiały przygotowane przez prowadzącą oraz publikację "Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z wzorami dokumentacji i narzędziem samoobliczającym ZFŚS (z suplementem elektronicznym)" K. Żukowski, ODDK

Trener:
Doświadczony praktyk, specjalista z zakresu prawa pracy, wieloletni wykładowca. 

Organizacja:
1. Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych i realizowane jest w godzinach 9:00-15:00.
2. Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia.


Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i kursach stacjonarnych

program
1. Działalność socjalna pracodawcy – uregulowania prawne.
2. ZFŚS czy wypłata świadczeń urlopowych? Kryteria ustawowe.
3. Katalog świadczeń i usług, które można organizować w ramach działalności socjalnej finansowanej ze środków ZFŚS.
        a) różne formy wypoczynku krajowego i za granicą
        b) działalność kulturalno – oświatowa,
        c) działalność sportowa,
        d) działalność rekreacyjna,
        e) pomoc mieszkaniowa:
                
- zwrotna (pożyczki mieszkaniowe/ remontowe, w tym zasady przyzwania, poręczenie, oprocentowanie, zwrot  i umorzenie pożyczki
                
- bezzwrotna pomoc mieszkaniowa
        f) pomoc materialna (rzeczowa i finansowa, w tym bezzwrotne zapomogi)
        g) zakładowe przedszkola i żłobki, kluby dziecięce
4. Kryterium socjalne – podstawowa zasada przyznawania świadczeń i usług z ZFŚS. Aktualne interpretacje urzędowe oraz orzecznictwo Sądu  
     Najwyższego

        a) Sytuacja rodzinna, życiowa i materialna warunkujące przyznanie świadczeń z ZFŚS
        b) Kryterium dochodowe -możliwe warianty.
        c) Dokumentowanie dochodów członków rodziny (dzieci, małżonka) celem uzyskania świadczeń z ZFŚS, a ochrona danych osobowych.
             Stanowisko GIODO oraz wyrok Sądu Najwyższego.

        d) Organizowanie w ramach ZFŚS imprez integracyjnych, a kryterium socjalne.
        e) Finansowania imprez integracyjnych, pikników oraz imprez sportowych organizowanych przez pracodawcę z ZFŚS oraz ze środków
             obrotowych. Zasady opodatkowania. Wyroki SN oraz interpretacje organów podatkowych.

        f) Konsekwencje prawne naruszenia kryterium socjalnego podczas przyznawania świadczeń z ZFŚS.
5. Treść regulaminu ZFŚS oraz wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o pomoc z ZFŚS
        a) Preliminarz wydatków na dany rok kalendarzowy.
        b) Regulamin pożyczek mieszkaniowych.
        c) Wniosek o przyznanie świadczenia/ usługi z ZFŚS.
        d) Oświadczenie pracownika o dochodach w rodzinie.
        e) Protokół z posiedzenia komisji socjalnej.
        f) Decyzja pracodawcy o przyznaniu/odmowie przyznania świadczenia z ZFŚS.
        g) Odwołanie od decyzji o odmowie przyznania świadczenia z ZFŚS.
6. Umowy o wspólnej działalności socjalnej pracodawców, odpowiedzialność z tytułu administrowania funduszem.
7. Wydatki z ZFŚS , a podatek VAT. Interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądowe.
8. Świadczenie/ dofinansowanie z ZFŚS jako dochód pracownika.
        a) Limity kwotowe zwolnienia od podatku dochodowego w zależności od rodzaju przyznanych świadczeń oraz źródeł ich finansowania.
        b) Finansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży do lat 18 w świetle przepisów podatkowych oraz interpretacji Ministra Finansów.
        c) Kwota wolna od podatku w przypadku przyznania zapomogi z ZFŚS.
        d) Opodatkowanie bonów towarowych.
        e) Opodatkowanie paczek świątecznych.
        f) Zapomoga z tytułu długotrwałej choroby, a podatek dochodowy. Interpretacje.
        g) Umorzenie pożyczki mieszkaniowej, a powstanie obowiązku podatkowego. Obowiązki pożyczkobiorcy oraz pracodawcy wobec urzędu
             skarbowego (interpretacje organów podatkowych).

9.  Wypłata świadczeń / dofinansowania z ZFŚS, a składki na ubezpieczenia społeczne.
10. Uznaniowy charakter wypłat z ZFŚS.
11. Potrącenia komornicze z ZFŚS.
12. Pracodawca jako administrator środków zgromadzonych w ramach ZFŚS.
13. Naruszenie przepisów ustawy o ZFŚS – konsekwencje karne.
14. Obowiązek zwrotu środków wydatkowych niezgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
15. Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczące działalności socjalnej pracodawców w świetle danych organów kontroli.
16. Pytania uczestników.
 
jak się zapisać
Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy:
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (ZAPISZ SIĘ)
- faksem pod numerem 58/ 554-29-17 wew. 3

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolenia@oddk.pl

Wpłaty prosimy dokonywać w biurze ODDK lub na konto po telefonicznym lub e-mailowym potwierdzeniu rozpoczęcia szkolenia
w planowanym terminie.

Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gdańsku 08 1090 1098 0000 0000 0901 5775

Masz pytania?
Zadzwoń: 58 735 72 45  lub  58 735 72 50
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel./faks: (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor