czwartek, 15 kwietnia 2021; w sklepie jest 4669 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Krzysztof Puchacz

Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

symbol: ZPK963e
objętość: 128 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2014
ISBN: 978-83-7804-210-5
cena:
180,00 zł + 5% VAT
(brutto: 189,00 zł)
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
wysyłamy w ciągu 24 h
sprawdź koszty dostawy
opis
Polecamy gotowy do wdrożenia wzór regulaminu określający konkurencyjny proces wyboru wykonawcy zamówienia publicznego, do którego nie ma zastosowania ustawa – Prawo zamówień publicznych.

W książce:
  • wyczerpujący komentarz dotyczący zasad ustalania wartości zamówienia zasad udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy,
  • praktyczne przykłady dotyczące najczęściej udzielanych zamówień publicznych,
  • wzorcowy regulamin zamówień publicznych określający zasady udzielania zamówień publicznych, do których nie ma zastosowania ustawa – Prawo zamówień publicznych (wyłączonych na podstawie art. 4 pkt 8, pkt 8a i pkt 8b tej ustawy),
  • wzorcowe zakresy czynności pracowników – określające ich obowiązki w zakresie zamówień publicznych,
  • wzorcowy regulamin prac komisji przetargowej,
  • prawie 30 wzorów dokumentów (wykaz poniżej) stosowanych podczas prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne podlegającego przepisom o zamówieniach publicznych,
  • wzorcowa dokumentacja dialogu technicznego.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny zawierający tekst regulaminów oraz wzory dokumentów w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce. Plik suplementu jest do pobrania poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).


Stan prawny: 1 czerwca 2014 r.


WYKAZ WZORÓW:

I. Wzory dokumentów dotyczących powierzenia obowiązków w zakresie zamówień publicznych
Załącznik nr 1. Powierzenie obowiązków zastrzeżonych dla kierownika jednostki
Załącznik nr 2. Powierzenie obowiązków pracownikowi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania
Załącznik nr 3. Powierzenie obowiązków pracownikowi w zakresie umów o zamówienia publiczne
Załącznik nr 4. Powierzenie obowiązków pracownikowi w zakresie rozliczenia zamówień publicznych
Załącznik nr 5. Powierzenie przeprowadzenia i przygotowania postępowania podmiotowi trzeciemu

II. Regulamin komisji przetargowej
Załącznik nr 1. Wniosek o powołanie Komisji Przetargowej
Załącznik nr 2. Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania
Załącznik nr 3. Wniosek/decyzja o powołaniu biegłego/eksperta

III. Regulamin zamówień publicznych
Załącznik nr 1. Udokumentowanie ustalenia wartości zamówienia
Załącznik nr 2. Wykaz zamówień publicznych (komórka merytoryczna)
Załącznik nr 3. Wykaz zamówień publicznych (jednostka)
Załącznik nr 4. Wniosek o wszczęcie postępowania
Załącznik nr 5. Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym
Załącznik nr 6. Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania
Załącznik nr 7. Protokół z postępowania
Załącznik nr 8. Notatka z czynności wglądu do protokołu z postępowania wraz z załącznikami
Załącznik nr 9. Rejestr udzielonych zamówień publicznych

IV. Wzory dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Załącznik nr 1. Wniosek i decyzja w sprawie powołania biegłego w postępowaniu
Załącznik nr 2. Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania
Załącznik nr 3. Zaproszenie do składania ofert (przetarg ograniczony, negocjacje bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zapytanie o cenę)
Załącznik nr 4. Zaproszenie do dialogu (dialog konkurencyjny)
Załącznik nr 5. Zaproszenie do składania ofert (negocjacje z ogłoszeniem)
Załącznik nr 6. Zaproszenie do składania ofert wstępnych (negocjacje z ogłoszeniem)
Załącznik nr 7. Zaproszenie do negocjacji (negocjacje bez ogłoszenia)
Załącznik nr 8. Zaproszenie do negocjacji (negocjacje z ogłoszeniem)
Załącznik nr 9. Zaproszenie do negocjacji (zamówienie z wolnej ręki)
Załącznik nr 10. Zawiadomienie UZP o wszczęciu postępowania (negocjacje bez ogłoszenia i zamówienie z wolnej ręki)
Załącznik nr 11. Wyjaśnienie treści SIWZ
Załącznik nr 12. Zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 13. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów (art. 26 ust. 3 p.z.p.)
Załącznik nr 14. Wezwanie do wyjaśnień dotyczących dokumentów (art. 26 ust. 4 p.z.p.)
Załącznik nr 15. Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty (art. 87 ust. 1 p.z.p.)
Załącznik nr 16. Dokonanie poprawienia omyłek w treści oferty (art. 87 ust. 2 p.z.p.)
Załącznik nr 17. Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (art. 90 p.z.p.)
Załącznik nr 18. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą
Załącznik nr 19. Informacja o wykluczeniu z udziału w postępowaniu
Załącznik nr 20. Informacja o odrzuceniu oferty
Załącznik nr 21. Wyniki oceny warunków udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
Załącznik nr 22. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (art. 92 p.z.p.)
Załącznik nr 23. Informacja o unieważnieniu postępowania
Załącznik nr 24. Informacja z otwarcia ofert
Załącznik nr 25. Informacja o zakończeniu dialogu konkurencyjnego
Załącznik nr 26. Ogłoszenie o dialogu technicznym

 
o autorze
Krzysztof Puchacz

Prawnik; ceniony trener; wykładowca akademicki; akredytowany ekspert ©KFE; autor kilkudziesięciu publikacji książkowych i wielu artykułów w prasie fachowej dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych oraz stały współpracownik miesięczników „Przetargi Publiczne” i „Finanse Publiczne”; właściciel Grupy Doradczej – firmy wspierającej zamawiających przy prowadzeniu zamówień publicznych lub prowadzącej postępowania w imieniu zamawiających. Zakres usług świadczonych przez Grupę obejmuje co roku kilkaset postępowań prowadzonych przez zamawiających z całej Polski o wartości ponad 300 milionów złotych. 
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel./faks: (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor