niedziela, 2 października 2022; w sklepie jest 4792 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz sięMasz pytanie? Skontaktuj się z nami
 
program

Część I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

1) identyfikowanie WDT:

a) transakcyjne WDT,

b) nietransakcyjne WDT,

c) wywóz własnego towaru – kiedy WDT,

d) problematyka montażu na miejscu – kiedy ma wpływ na identyfikację WDT,

e) przerwa transporcie/przeładunek/ulepszenia towarów, a rozpoznanie WDT,

f) dostawy do magazynów kontrahenta albo do magazynów zewnętrznych przy granicy.

2) Obowiązek podatkowy w WDT:

a) data wystawienia FV i jej znaczenie,

b) brak wystawienia FV, a obowiązek podatkowy,

c) faktura wystawiona po terminie,

d) towar pierwotnie przemieszczony w celu uszlachetnienia w UE przeznaczony do powrotu – zmiana decyzji
i sprzedaż towaru w państwie uszlachetniania – jaki ma to wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego,

e) zaliczkowanie WDT,

f) czy do zaliczkowania WDT należy wystawić FV,

g) INCOTERMS, a moment powstania obowiązku podatkowego (EXW, FCA, DAP, CIP, CPT).

3) Podstawa opodatkowania:

a) wynagrodzenie należne vs wynagrodzenie otrzymane,

b) kiedy koszty transportu „wchodzą” do podstawy opodatkowania,

c) koszty transportu: jedna czy dwie pozycje na fakturze i jaki ma to wpływ,

d) koszty transportu, a INCOTERMS,

e) efakturowanie kosztów transportu,

f) transakcje w walucie obcej – przeliczanie na potrzeby ustalania podstawy opodatkowania

g) WDT, a faktury korygujące in minus,

h) WDT, a faktury korygujące in plus,

i) Faktury korygujące w walucie obcej,

4) stosowanie stawki 0%:

a) wymogi dokumentacyjne,

b) transport własny vs transport odbiorcy,

c) dokumentowanie w odniesieniu do konkretnych INCOTERMS (EXW, FCA, DAP, CIP, CPT),

d) korzystanie z domniemania wywozu na podstawie Rozporządzenia 282/2011 – do których transakcji znajdzie ono zastosowanie,

e) przepisy krajowe vs unijne domniemanie wywozu,

f) brak dokumentów w ustawowym terminie – jak rozliczyć i czy można „odzyskać” VAT?

Część II. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

1) identyfikowanie WNT:

a) transakcyjne WNT,

b) nietransakcyjne WNT,

c) przywóz uprzednio wywiezionego własnego towaru – kiedy WDT,

d) problematyka montażu w Polsce – kiedy identyfikować WNT,

e) przerwa transporcie/przeładunek/ulepszenia towarów, a rozpoznanie WNT,

f) dostawy kontrahenta do magazynów polskiego podatnika poza granicami PL albo do magazynów zewnętrznych poza granicami PL, a WNT.

2) Obowiązek podatkowy w WNT:

a) data wystawienia FV i jej znaczenie,

b) brak wystawienia FV, a obowiązek podatkowy,

c) faktura wystawiona/doręczona po terminie,

d) towar pierwotnie przemieszczony w celu uszlachetnienia w Polsce przeznaczony do powrotu – zmiana decyzji i sprzedaż towaru w Polsce – jaki ma to wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego,

e) zaliczkowanie WNT,

f) INCOTERMS, a moment powstania obowiązku podatkowego (EXW, FCA, DAP, CIP, CPT).

3) Podstawa opodatkowania:

a) wynagrodzenie należne vs wynagrodzenie otrzymane,

b) kiedy koszty transportu „wchodzą” do podstawy opodatkowania,

c) koszty transportu: jedna czy dwie pozycje na fakturze i jaki ma to wpływ,

d) koszty transportu, a INCOTERMS,

e) refakturowanie na polskiego podatnika kosztów transportu,

f) transakcje w walucie obcej – przeliczanie na potrzeby ustalania podstawy opodatkowania,

g) WNT, a faktury korygujące in minus,

h) WNT, a faktury korygujące in plus,

i) faktury korygujące w walucie obcej.

4) VAT naliczony z tytułu WNT:

a) wpływ podstawy opodatkowania na wysokość VATu naliczonego,

b) jaką stawkę rozpoznać,

c) podstawa w walucie obcej, a wysokość VATu naliczonego,

d) moment realizacji prawa do odliczenia,

e) prawo do odliczenia w przypadku otrzymania FV po terminie/braku otrzymania FV (zmiany od 01.01.2023 r.),

f) korekta in minus, a VAT naliczony,

g) korekta in plus, a VAT naliczony.

Część III. Transakcje łańcuchowe:

1) znaczenie ustalenia miejsca świadczenia na potrzeby VAT,

2) pojęcie transakcji łańcuchowej,

3) podstawowe zasady rozliczania transakcji w ramach transakcji łańcuchowej,

4) transakcja „ruchoma” i „nieruchoma” – dlaczego to takie ważne,

5) podmiot pośredniczący: rola, identyfikacja,

6) „przerzucenie” transakcji ruchomej na kolejny podmiot,

7) najczęściej stosowane INCOTERMS w obrocie wewnątrzwspólnotowym i ich znaczenie dla transakcji łańcuchowych: EXW, FCA, DAP, CIP, CPT.

8) podmiot 1 w łańcuchu: EXW, FCA, DAP, CIP, CPT.

9) podmiot 2 w łańcuchu: EXW, FCA, DAP, CIP, CPT.

10) kiedy INCOTERMS stosowane przed podmiot 2 w łańcuchu wobec podmiotu 3 (finalnego nabywcy) mają znaczenie dla podmiotu 1,

11) błędne rozliczenie transakcji łańcuchowej – VAT 46%?

Część IV. Transakcje łańcuchowe – część warsztatowa:

1) case study 1: identyfikacja transakcji łańcuchowej spośród zaprezentowanych transakcji,

2) case study 2: identyfikacja podmiotu pośredniczącego w przykładowym łańcuchu dostaw,

3) case study 3: w trakcie warsztatu rozwiążemy zadanie z trzema podmiotami realizującymi transakcje
w oparciu o INCOTERMS EXW, FCA, DAP,

4) case study 4: w trakcie warsztatu rozwiązanie drugie zadanie z trzema podmiotami realizującymi transakcje w oparciu o INCOTERMS EXW, FCA, DAP,

5) case study 5: w trakcie warsztatu rozwiążemy zadanie z czterema podmiotami realizującymi transakcje
w oparciu o INCOTERMS EXW, FCA, DAP.

Część V. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne:

1) przedstawienie problemu na przykładzie wraz ze sposobami rozliczenia,

2) wpływ INCOTERMS EXW, FCA, DAP, CIP, CPT dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych,

3) skutki wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej dla: podmiotu 1, podmiotu 2 i podmiotu 3,

4) wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna uproszczona:

a) istota rozwiązania,

b) wymogi niezbędne do jej stosowania,

c) rozliczenie i raportowanie procedury uproszczonej przez podmiot 1 (z perspektywy polskiego podatnika),

d) rozliczenie i raportowanie procedury uproszczonej przez podmiot 2 (z perspektywy polskiego podatnika),

e) rozliczenie i raportowanie procedury uproszczonej przez podmiot 3 (z perspektywy polskiego podatnika),

5) case study 6: w trakcie warsztatu rozwiążemy zadanie z trzema podmiotami realizującymi transakcje trójstronne w oparciu o INCOTERMS EXW, FCA, DAP.


 

jak się zapisać
Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy:
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (ZAPISZ SIĘ)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: webinaria@oddk.pl

Wpłaty prosimy dokonywać w biurze ODDK lub na konto:
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gdańsku 08 1090 1098 0000 0000 0901 5775
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor