sobota, 13 sierpnia 2022; w sklepie jest 4780 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz sięMasz pytanie? Skontaktuj się z nami
 
program

1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

2. Formy i terminy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych -obowiązujące w sektorze samorządowym.

3. Zasady sporządzania korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

4. Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń:

- termin powstania zobowiązania

- wykazywanie zobowiązań z tytułu: zakupów na raty, umów nienazwanych, leasingu finansowego

- prawidłowe wykazywanie potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

- omówienie na przykładach sposobu sporządzania nowej części C3 – „Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”

- prawidłowe wykazywanie danych w części D

- kto i kiedy powinien wykazywać odsetki w części E?

5. Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych:

- kiedy jednostka nie składa sprawozdania Rb-UZ ?

- definicja pierwotnego terminu zapadalności – po zmianach

- zasady zachowania zgodności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-UZ po zmianach przepisów

- prawidłowe wykazywanie zobowiązań z tytułu: kredytów i pożyczek, zakupów na raty, umów nienazwanych, leasingu finansowego w części B3 i B4.

6. Rb-N - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych :

- wartość nominalna należności.

- wykazywanie środków pieniężnych w drodze

- wykazywanie należności jednostki opłacone kartą płatniczą

- czy w Rb-N wykazywać odsetki, depozyty własne, koszty upomnień, koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym, koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa sądowego czy koszty sądowe? Określenie kosztów ubocznych

- prawidłowe wykazywanie nadpłat, zaliczek, refundacji, należności z tytułu zbywania nieruchomości, sprzedaży lokali oraz najmu i dzierżawy nieruchomości

- środki z rozliczenia podatku VAT w sprawozdaniu Rb-N.

7. Rb-ZN – sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych :

- prawidłowe wykazywanie danych dotyczących należności, środków na rachunku czy gotówki Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

- wykazywanie należności z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości Skarbu Państwa.

8. Odpowiedzialność za prawidłowość i terminowość sporządzenia i przekazania sprawozdań jednostkowych
i zbiorczych – istotne elementy i wybrane przykłady z orzecznictwa. Jak uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości?

9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

jak się zapisać
Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy:
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (ZAPISZ SIĘ)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: elearning@oddk.pl

Wpłaty prosimy dokonywać w biurze ODDK lub na konto:
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gdańsku 08 1090 1098 0000 0000 0901 5775

Masz pytania?
Zadzwoń: 58 735 72 45  lub  58 735 72 50
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor