piątek, 9 grudnia 2022; w sklepie jest 4814 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁÓŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz sięMasz pytanie? Skontaktuj się z nami
 
program

1. Zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2022 r.

2. Nowe formy przekazywania sprawozdań jednostkowych - prawidłowa realizacja przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe obowiązków sprawozdawczych z uwzględnie-niem dostępnego oprogramowania.

3. Kiedy należy sporządzać korekty sprawozdań w zakresie operacji finansowych?

4. Odpowiedzialność za prawidłowość, terminowość sporządzenia i przekazania sprawozdań jednostkowych i zbiorczych – istotne elementy i wybrane przykłady z orzecznictwa.
Jak uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości?

5. Sprawozdanie Rb-Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń:

- Prawidłowe wykazywanie zobowiązań z tytułu: zakupów na raty, długoterminowych umów nienazwanych, leasingu finansowego.

Zobowiązania z tytułu umów o poprawę efektywności energetycznej.

- Zobowiązania wymagalne – prawidłowe stosowanie zmienionej definicji.

- Formularz C3 – „Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” - szczegółowe omówienie zasad sporządzania na przykładach. Nowe obowiązki samorządowych jednostek organizacyjnych.

- Prawidłowe wykazywanie danych w części D i odsetek w części E.

6. Sprawozdanie Rb-N - o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych:

-  Prawidłowe ustalenie wartości nominalnej należności.

-  Należności oraz wybrane aktywa finansowe wyłączone z wykazywania w sprawozdaniu Rb-N.

-  Wykazywanie środków pieniężnych w drodze i należności jednostki opłaconych kartą płatniczą.

-  Prawidłowe wykazywanie zaliczek, nadpłat, refundacji, należności z tytułu sprzedaży lokali, zbywania oraz najmu i dzierżawy nieruchomości.

-  Przykłady wykazywania danych w zakresie należności wymagalnych i pozostałych.

7. Sprawozdanie Rb-ZN - o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych :

-  Wykazywanie danych dotyczących należności, środków na rachunku, gotówki  Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami?

-  Zasady wykazywania danych w sprawozdaniach Rb-N i Rb-ZN przez jednostki wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami.

8. Analiza wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych.

9. Pytania i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

jak się zapisać
Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy:
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (ZAPISZ SIĘ)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: webinaria@oddk.pl

Wpłaty prosimy dokonywać w biurze ODDK lub na konto:
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gdańsku 08 1090 1098 0000 0000 0901 5775

Masz pytania?
Zadzwoń: 58 735 72 45  lub  58 735 72 50
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor