środa, 21 kwietnia 2021; w sklepie jest 4671 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury (z suplementem elektronicznym)

Urszula Pietrzak

Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury (z suplementem elektronicznym)

symbol: RFK1395e
objętość: 346 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: IV, 2020
ISBN: 978-83-7804-739-1
cena:
210,00 zł + 5% VAT
(brutto: 220,50 zł)
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
wysyłamy w ciągu 24 h
sprawdź koszty dostawy
opis
Wnikliwy komentarz do planu kont instytucji kultury dla praktyków.
 
W publikacji:
 1. Szczegółowy opis funkcjonowania poszczególnych kont:
  • wykaz typowych operacji księgowanych na danym koncie w korespondencji z kontem przeciwstawnym (oraz zapisami równoległymi),
  • zasady prowadzenia ewidencji analitycznej,
  • opis charakteru salda oraz jego prezentacji w bilansie lub rachunku zysków i strat,
  • zasady wyceny oraz rodzaje dowodów będących podstawą księgowania.
 2. Wzorcowy wykaz kont syntetycznych z proponowaną analityką. Dodatkowo – autorska propozycja wyodrębnienia ewidencyjnego dotacji unijnych w zakładowym planie kont instytucji.
 3. Ewidencja kosztów oraz przychodów w układzie zadaniowym.
 4. Wzór zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

Najnowsze wydanie książki zostało zaktualizowane na dzień 1 lipca 2020 r. oraz poszerzone o nowe zagadnienia, w tym m.in.:
 • inwentaryzacja majątku instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem regulacji Stanowiska Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 55) oraz KSR nr 11 „Środki trwałe", jak również rozporządzeń Ministra Kultury dotyczących ewidencji materiałów bibliotecznych i muzealiów;
 • rozliczenie dochodu podatkowego w instytucjach kultury z uwzględnieniem aktualnych interpretacji dotyczących zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych  instytucji kultury, z wyjątkami wydatków, od których należy odprowadzić podatek;
 • wzory sporządzania ustrukturyzowanej noty podatkowej jako elementu e-sprawozdania zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów z przykładami wypełnienia;
 • przewodnik sporządzania sprawozdania z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią, dostosowany do zagadnień występujących w instytucjach kultury.
 
Cennym rozwinięciem publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera zbiór niezbędnych dokumentów przygotowanych w edytowalnym formacie umożliwiającym dostosowanie do indywidualnych potrzeb:
 • rozbudowany wzór polityki rachunkowości;
 • dokumentacja sprawozdania finansowego – wzory bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów pieniężnych, kompletna informacja dodatkowa, wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości;
 • zestawienie pomocnicze dla instytucji kultury pomocne w wypełnieniu CIT-8 i CIT-8/O.
 
Stan prawny: 31 sierpnia 2020 r.
spis treści
Spis zawartości suplementu elektronicznego:
 
Dokumentacja rachunkowości
 • Polityka rachunkowości
 • Wykaz kont syntetycznych
Wydatki strukturalne dotacje UE
 • Zarządzenie – dotacje UE
Sprawozdanie finansowe
 • Wprowadzenie do sprawozdania
 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
 • Nota podatkowa
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym
 • Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia
Informacja dodatkowa
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia
 • Zał. nr 1. Wartość początkowa aktywów trwałych
 • Zał. nr 2. Umorzenie aktywów trwałych
 • Zał. nr 3. Środki trwałe w budowie
 • Zał. nr 4. Grunty użytkowane wieczyście lub nieodpłatnie
 • Zał. nr 5. Środki trwałe nieamortyzowane
 • Zał. nr 6. Odpisy aktualizujące należności
 • Zał. nr 7. Zmiany funduszy
 • Zał. nr 8. Specyfikacja tytułów rezerw oraz ich zwiększeń i zmniejszeń
 • Zał. nr 9. Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty
 • Zał. nr 10. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
 • Zał. nr 11. Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych krótkoterminowych
 • Zał. nr 12. Rozliczenie międzyokresowe przychodów
 • Zał. nr 13. Wykaz zobowiązań warunkowych
 • Zał. nr 14. Wykaz zobowiazań warunkowych zabezpieczonych na majątku
 • Zał. nr 15. Kierunki i rodzaje sprzedaży
 • Zał. nr 16. Odpisy aktualizujące wartość zapasów
 • Zał. nr 17. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
 • Zał. nr 18. Specyfikacja przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości
 • Zał. nr 19. Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz RZiS
 • Zał. nr 20. Rachunek przepływu środków pieniężnych
 • Zał. nr 21. Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym
 • Zał. nr 22. Specyfikacja błędów popełnionych w latach ubiegłych
Rachunek pomocniczy do sprawozdania z przepływów
Zestawienie pomocnicze dla instytucji kultury


o autorze
Urszula Pietrzak

Biegły rewident, właścicielka biura audytorskiego, doświadczony wykładowca, specjalistka z zakresu rachunkowości instytucji kultury.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel./faks: (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor