sobota, 27 listopada 2021; w sklepie jest 4717 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny (e-book z suplementem elektronicznym)

prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (red.), prof. dr hab. Marek Kalinowski (red.), dr hab. Agnieszka Olesińska (red.)

Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny (e-book z suplementem elektronicznym)

symbol: eBPG1084e
objętość: 1415 str.
format: PDF | zawarty w instalatorze.exe (dostawa online)
wydanie: 2017
wymagania: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader
ISBN: 978-83-7804-472-7

cena:
320,00 272,00 zł + 5% VAT
(brutto: 285,60 zł)
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
opis


Zespół znakomitych prawników komentujących każdy artykuł Ordynacji podatkowej.

Wywołująca ogromne problemy interpretacyjne ustawa – Ordynacja podatkowa została skomentowana w praktyczny i szczegółowy sposób przez doświadczonych praktyków i wybitnych znawców przedmiotu.

Autorzy omawiają kolejno poszczególne działy Ordynacji – przepisy:
 • ogólnego prawa podatkowego,
 • postępowania podatkowego,
 • kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,
  a także
 • zobowiązań podatkowych.

Ponad 1400 stron rzetelnie opracowanej wiedzy, na których można znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania i wątpliwości interpretacyjne, w tym m.in.:
 • rodzaje świadczeń, do których należy stosować przepisy Ordynacji podatkowej,
 • pojęcie podatnika, płatnika i inkasenta i zakresy ich odpowiedzialności,
 • obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe, podatek,
 • wszystko o powstawaniu zobowiązania podatkowego, w tym rodzaje decyzji organów podatkowych w zależności od sposobu powstania zobowiązania podatkowego,
 • przedawnienie zobowiązania podatkowego,
 • sposoby przygotowania się do kontroli podatkowej itp.

Komentarz przywołuje najnowsze orzecznictwo sądowe, a także interpretacje prawa podatkowego (indywidualne i ogólne).

Stan prawny na dzień 1 czerwca 2017 r. 

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny zawierający treść Komentarza w formacie PDF z hiperłączami pozwalającymi szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy rozdziałami Komentarza, a także drukować potrzebne fragmenty. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona w e-booku). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Kto powinien sięgnąć po Komentarz?  Księgowi, doradcy podatkowi, pracownicy organów podatkowych, skarbowych i celnych, w tym inspektorzy kontroli skarbowej, sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, ale również pracownicy nauki, studenci.
o autorze
prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

Profesor doktor habilitowany, doktor honoris causa; kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zakładu Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Ośrodka Studiów Fiskalnych WPiA UMK. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego; autor ponad 500 opracowań z tej dziedziny. Redaktor naczelny „Kwartalnika Prawa Podatkowego”, przewodniczący Rady Naukowej „Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego”. Członek International Fiscal Association oraz European Association of Tax Law Professors. Współpracownik IBFD w Amsterdamie – korespondent krajowy czasopisma „European Taxation”. Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów.  
prof. dr hab. Marek Kalinowski

Profesor nauk prawnych, specjalizujący się w polskim i europejskim prawie podatkowym, autor bądź współautor ponad 300 prac naukowych z tej dziedziny. Pracownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego”. 
dr hab. Agnieszka Olesińska

Doktor habilitowany nauk prawnych; pracownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; autorka kilkudziesięciu publikacji poświęconych prawu podatkowemu; redaktor naczelna „Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego” i „Toruńskiego Rocznika Podatkowego”; zastępca przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego.  
Hanna Filipczyk – absolwentka prawa i filozofii, doktor nauk prawnych, ukończyła również podyplomowe studia negocjacji, mediacji oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Doradca podatkowy od 2004 r. (nr wpisu 10017) – specjalizuje się w sprawach spornych. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce. Prawnik-lingwista w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autorka dwóch monografii i kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej.

Krzysztof Lasiński-Sulecki – doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; zastępca kierownika Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK; członek działającej przy Ministrze Finansów Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego; członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. VAT (w latach 2012–2014); autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa podatkowego i celnego; współpracownik IBFD w Amsterdamie – korespondent „International VAT Monitor”; doradca podatkowy.

Marian Masternak – doktor nauk prawnych; pracownik Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; w latach 2002–2008 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu; w latach 2002–2008 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK; od 2004 r. kierownik Podyplomowych Studiów w zakresie Egzekucji Administracyjnej; od 2014 r. członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów; prowadzi wykłady z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, podatkowego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego; autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, w tym prac naukowych, podręczników akademickich, artykułów, referatów, komentarzy i glos.

Wojciech Morawski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UMK; pracownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego oraz Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów (przewodniczący jej zespołu problemowego ds. podatków lokalnych); członek kolegiów redakcyjnych „Przeglądu Podatkowego”, „Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego” i „Kwartalnika Prawa Podatkowego”; pełnomocnik dziekana WPiA UMK ds. kierunku doradztwo podatkowe; radca prawny; autor około 300 publikacji z zakresu prawa podatkowego, celnego oraz ubezpieczeń społecznych.

Adam Nita – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz radca prawny. Jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, a także Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP). Należy ponadto do Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA) oraz do Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Janusz Orłowski – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Radca prawny. Autor bądź współautor ponad 60 publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Ewa Prejs – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w polskim, europejskim oraz międzynarodowym prawie podatkowym. Autorka wielu opracowań z dziedziny prawa podatkowego. Wykonuje również zawód radcy prawnego.

Jowita Pustuł – doktor nauk prawnych; doradca podatkowy; radca prawny; adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego powołanej przez Ministra Finansów. Świadczy usługi doradztwa podatkowego od ponad 15 lat: od 2005 r. jako wspólnik w kancelarii J. Pustuł, M. Przywara Doradztwo podatkowe, a wcześniej jako pracownik departamentu podatkowego jednej z firm tzw. „Wielkiej Czwórki”. Autorka licznych artykułów w prasie fachowej.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA

Polecamy także

Podatek od spadków i darowizn.
Komentarz

Stanisław Bogucki, dr Arkadiusz Cudak, dr Piotr Pietrasz, dr Wojciech Stachurski, dr Krzysztof Winiarski, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka

Podatek od spadków i darowizn. Komentarz

Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (red.), prof. dr hab. Marek Kalinowski (red.), dr hab. Agnieszka Olesińska (red.)

Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel./faks: (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor