wtorek, 28 września 2021; w sklepie jest 4709 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych – omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań (z suplementem elektronicznym)

Krzysztof Puchacz

Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych – omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań (z suplementem elektronicznym)

symbol: JBK620e
objętość: 194 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2010
ISBN: 83-74266-62-8
cena:
180,00 zł + 5% VAT
(brutto: 189,00 zł)
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
wysyłamy w ciągu 24 h
sprawdź koszty dostawy
opis
W publikacji – szczegółowe omówienie zagadnień związanych z kontrolą zarządczą. Każdy standard kontroli zarządczej scharakteryzowany odrębnie:
  • opis wg. Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
  • opis praktyczny (sposób realizacji standardu, problemy praktyczne przy jego stosowaniu), wskazanie działań, które powinny być podjęte w celu wdrożenia standardu w jednostce.

Obszerna wzorcowa dokumentacja, w tym:
  • Instrukcja w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia
  • wzorcowy kodeks etyki zawodowej pracowników jednostki sektora finansów publicznych wg wymogów Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji
  • szereg instrukcji pomagających wdrożyć system kontroli (np. dot. sposobu odbierania i potwierdzania jakości wykonanych dostaw, usług i robót budowlanych),
  • listy kontrolne (np. prawidłowości przeprowadzenia przetargu nieograniczonego),
  • rejestry (np. wydanych upoważnień i pełnomocnictw)
  • i inne dokumenty pomocne przy budowie systemu kontroli zarządczej.
Zaproponowane przez autora wzory instrukcji i zarządzeń można łatwo dostosować do indywidualnych wymogów jednostki dzięki dołączonemu suplementowi elektronicznemu w formacie MS Word.
spis treści
Wstęp
I. Kontrola zarządcza
1. Kontrola zarządcza – kontrola finansowa – kontrola wewnętrzna
2. Cele kontroli zarządczej
3. Sposób funkcjonowania kontroli zarządczej
4. Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą
5. Różnice pomiędzy kontrolą finansową a kontrolą zarządczą w ustawach o finansach publicznych

II. Standardy kontroli zarządczej
1. Charakter standardów
2. Międzynarodowe standardy wykorzystane przy opracowaniu standardów kontroli zarządczej
3. Standardy kontroli zarządczej a poziomy funkcjonowania kontroli
zarządczej w sektorze finansów publicznych

III. Grupy standardów i poszczególne standardy
1. Grupa standardów (A) – środowisko wewnętrzne
a. Standard 1. Przestrzeganie wartości etycznych
b. Standard 2. Kompetencje zawodowe
c. Standard 3. Struktura organizacyjna
d. Standard 4. Delegowanie uprawnień
2. Grupa standardów (B) – zarządzanie ryzykiem
a. Standard 5. Misja
b. Standard 6. Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji
c. Standard 7. Identyfikacja ryzyka
d. Standard 8. Analiza ryzyka
e. Standard 9. Reakcja na ryzyko
3. Grupa standardów (C) – mechanizmy kontroli
a. Standard 10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
b. Standard 11. Nadzór
c. Standard 12. Ciągłość działalności
d. Standard 13. Ochrona zasobów
e. Standard 14. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych
f. Standard 15. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych
4. Grupa standardów (D) – informacja i komunikacja
a. Standard 16. Bieżąca informacja
b. Standard 17. Komunikacja wewnętrzna
c. Standard 18. Komunikacja zewnętrzna
5. Grupa standardów (E) – monitorowanie i ocena
a. Standard 19. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej
b. Standard 20. Samoocena
c. Standard 21. Ocena systemu kontroli zarządczej przez audyt wewnętrzny
d. Standard 22. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

 
IV. Wzorcowe instrukcje
1. Instrukcja w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów jednostki, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia
2. Kodeks Etyki pracowników
3. Instrukcja w sprawie zasad zapewniających bezstronność i obiektywizm działania jednostki
4. Instrukcja w sprawie zasad oceny pracowników i jednostki przez petentów
5. Instrukcja w sprawie zasad planowania szkoleń w jednostce
6. Instrukcja w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw
7. Instrukcja w sprawie udzielania zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
8. Lista kontrolna prawidłowości przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
9. Lista kontrolna prawidłowości przeprowadzenia konkursu na realizację zadań publicznych
10. Instrukcja w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej
11. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
12. Instrukcja w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych
13. Instrukcja w sprawie zasad rejestrowania umów
14. Instrukcja w sprawie zasad korzystania z kart płatniczych
15. Instrukcja w sprawie zasad planowania oraz rozliczania wykonanych na rzecz jednostki robót budowlanych, dostaw i usług

V. Komunikat Ministra Finansów w sprawie kontroli zarządczej

o autorze
Krzysztof Puchacz

Prawnik; ceniony trener; wykładowca akademicki; akredytowany ekspert ©KFE; autor kilkudziesięciu publikacji książkowych i wielu artykułów w prasie fachowej dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych oraz stały współpracownik miesięczników „Przetargi Publiczne” i „Finanse Publiczne”; właściciel Grupy Doradczej – firmy wspierającej zamawiających przy prowadzeniu zamówień publicznych lub prowadzącej postępowania w imieniu zamawiających. Zakres usług świadczonych przez Grupę obejmuje co roku kilkaset postępowań prowadzonych przez zamawiających z całej Polski o wartości ponad 300 milionów złotych. 
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel./faks: (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor