środa, 30 września 2020; w sklepie jest 4739 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw

dr Paweł Antonowicz

Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw

symbol: RFK362
objętość: 206 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2007
ISBN: 83-74264-11-2
cena:
130,00 zł + 5% VAT
(brutto: 136,50 zł)
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
wysyłamy w ciągu 24 h
sprawdź koszty dostawy
opis
Książka obejmuje problematykę związaną z wielowymiarową oceną standingu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstw. Jej zasadnicza część poświęcona została opisowi modeli służących prognozowaniu wypłacalności przedsiębiorstw.
Modele te, nazywane funkcjami Z-score pozwalają dokonać punktowej oceny przyszłego zagrożenia upadłością wybranego przedsiębiorstwa. Znajdują one również wykorzystanie w ocenie zdolności kredytowej, analizie porównawczej pomiędzy różnymi podmiotami sektora, a także stanowią wzbogacenie instrumentarium analitycznego rachunkowości zarządczej. Szerokie spektrum możliwości zastosowania opisanych w książce modeli sprawia, iż są one wykorzystywane zarówno przez instytucje finansowe, banki, audytorów, a także analityków finansowych, księgowych oraz managerów podejmujących decyzje dotyczące szeroko pojętej polityki finansowej przedsiębiorstwa.

Niewątpliwą zaletą niniejszej książki jest przejrzysta formuła prezentacji kolejnych metod służących analizie przedsiębiorstwa. Po omówieniu założeń metodologicznych autor wskazuje na praktyczny przykład zastosowania każdego z omówionych modeli w oparciu o rzeczywiste dane pochodzących ze sprawozdań finansowych (bilans oraz rachunek zysków i strat). W książce zostały ponadto omówione wybrane wskaźniki analizy finansowej, wraz ze wskazaniem ich optymalnego poziomu dla przedsiębiorstw niezagrożonych upadłością, a także przeciętnej wartości występującej w firmach postawionych w stan upadłości.

Łącznie w książce zostały omówione 52 różne indeksy Z–Score, które opracowane zostały zarówno przez polskie (36 funkcji), jak również zagraniczne (16 modeli) instytuty naukowo-badawcze. Zostały one poddane weryfikacji na próbie ponad 200 przedsiębiorstw o różnym charakterze działalności, funkcjonujących w Polsce. Połowa z badanych firm postawiona była w stan upadłości. Tym samym po omówieniu każdego z modeli została określona jego zdolność prognostyczna oddzielnie dla określonego typu przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych i usługowych.


spis treści
Wstęp

I. Kryzys w rozwoju przedsiębiorstwa
1. Ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej
2. Sytuacja kryzysowa w cyklu życia przedsiębiorstwa
3. W poszukiwaniu pozytywnych aspektów kryzysu
4. Przyczyny kryzysu na drodze do upadłości przedsiębiorstwa
a. Niematerialne (qualitatywne) przesłanki zbliżającego się kryzysu
b. Materialne (kwantytatywne) symptomy zbliżającego się kryzysu
II. Systemy Wczesnego Ostrzegania w przedsiębiorstwach
1. Klasyfikacja metod prognozowania upadłości przedsiębiorstw
2. Ewolucja modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw na świecie
III. Źródła danych finansowych do badania przedsiębiorstw
IV. Wady i zalety stosowania punktowej oceny przedsiębiorstwa
V. Czym jest zdolność klasyfikacyjna modelu Z–score
VI. Modele opracowane w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem E. Mączyńskiej
1. Przykład obliczenia indeksu Z7 INE PAN dla podmiotu usługowego
2. Przykład obliczenia indeksu Z6 INE PAN dla podmiotu handlowego
VII. Adaptacja funkcji O. Jacobsa ZM do polskich warunków – (E. Mączyńska)
VII. Model „poznański” ZHCP – M. Hamrol, B. Czajka, M. Piechocki
IX. Modele dyskryminacyjne ZBP1, ZBP2, ZBP3 i ZBP4– B. Prusaka
1. Przykład obliczenia indeksu ZBP1 dla podmiotu usługowo-produkcyjnego
2. Przykład obliczenia indeksu ZBP2 dla podmiotu usługowego
X. Model dyskryminacyjny ZDW – D. Wierzby
XI. Modele dyskryminacyjne ZA1, ZA2, ZA3, ZAL, E. I. Altmana
1. Przykład obliczenia indeksu ZA1 dla podmiotu produkcyjno-usługowego
2. Przykład obliczenia indeksu ZA2 dla podmiotu produkcyjnego
3. Przykład obliczenia indeksu ZA3 dla podmiotu produkcyjno-usługowego
XII. Modele ZGG1, ZGG2, ZGG3 – G. Gebhardta
XIII. Modele ZAS1 oraz ZAS2 – D. Appenzeller i K. Szarzec
1. Przykład obliczenia indeksu ZAS1 dla podmiotu produkcyjnego
2. Przykład obliczenia indeksu ZAS2 dla podmiotu usługowego
XIV. Modele ZSS, ZSSM1, ZSSM2, ZSSM3 – P. Stępnia i T. Strąka
1. Przykład obliczenia funkcji ZSS, ZSSM1, ZSSM2, ZSSM3 dla podmiotu produkcyjnego
XV. Modele ZDW–A, ZDW–B, ZDW–C, ZDW–D, ZDW–E – D. Wędzkiego
XVI. ZDH1, ZDH2, ZDH3, ZDH4, ZDH5 – D. Hadasik
1. Przykład obliczenia funkcji ZDH3 dla podmiotu produkcyjnego
XVII. Model ZH – A. Hołdy
1. Przykład obliczenia funkcji ZH dla podmiotu produkcyjnego
XVIII. Model ZGLVS – G.L.V. Springate’a
1. Przykład obliczenia funkcji ZGLVS dla podmiotu produkcyjnego
XIX. Modele ZGS1, ZGS2, ZGS3, ZGS4, ZGS5–GPW – J. Gajdki i D. Stosa
1. Przykład obliczenia funkcji ZGS5-GPW dla podmiotu produkcyjno-usługowego
XX. Modele ZKB1(p=1rok), ZKB2(p=2lata), ZKB3(p=3lata), ZKB4(p=4lata) – K. Beermanna
XXI. Model punktowej oceny i funkcja dyskryminacyjna ZW5–G. Weinricha
XXII. Model ZPS – M. Pogodzińskiej i S. Sojaka
XXIII. Model ZL –J. Legaulta
XXIV. Analiza wskaźnikowa działalności przedsiębiorstwa
1. Badanie płynności finansowej
2. Badanie rentowności działalności gospodarczej
3. Badanie poziomu zadłużenia
4. Badanie aktywności i obrotowości
XXV. Wzorce Wielowymiarowych Systemów Wczesnego Ostrzegania
1. WWSWO dla przedsiębiorstw produkcyjnych
2. WWSWO dla przedsiębiorstw handlowych
3. WWSWO dla przedsiębiorstw usługowych
Podsumowanie
Załączniki
  • Załącznik 1 – Syntetyczna analiza porównawcza średnich wartości modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw w okresie czterech lat przed ogłoszeniem upadłości dla jednostek upadłych i podmiotów niezagrożonych upadłością
  • Załącznik 2 – Syntetyczna ocena sprawności klasyfikacji przedsiębiorstw przez polskie modele prognozowania upadłości
  • Załącznik 3 – Syntetyczna ocena sprawności klasyfikacji przedsiębiorstw przez zagraniczne modele prognozowania upadłości

Bibliografia

o autorze
dr Paweł Antonowicz

Doktor nauk ekonomicznych o specjalności nauki o zarządzaniu. Pełni funkcję adiunkta w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzi również wykłady na Politechnice Gdańskiej, a także współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową. Specjalizuje się w analizie ekonomiczno-finansowej, prognozowaniu wypłacalności przedsiębiorstw. Jest autorem ponad 30 publikacji, m.in. książek: Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, ODDK 2007, a także: Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w 2007 r. i w I połowie 2008 r., Assembly 2009.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel./faks: (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor