poniedziałek, 19 kwietnia 2021; w sklepie jest 4670 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Kurs trenerów i szkoleniowców

Kurs trenerów i szkoleniowców

Symbol: KTS112
Trwają zapisy
Czas trwania: 54 godziny / 6 spotkań
Miejsce: Centrum Szkoleniowe ODDK, Sopot Wyścigi, ul. Rzemieślnicza 33 (ok. 8 min. od stacji kolejki SKM Sopot-Wyścigi)

EDYCJA WEEKENDOWA
cena: 2300,00
opłata jednorazowa

Sprawdź, co zawiera cena
zapisz się
Masz pytanie? Skontaktuj się z nami
 
opis

                           

 

Dla najlepszych uczestników zaproszenie do współpracy trenerskiej z ODDKKurs trenerów i szkoleniowców to kompleksowy projekt szkoleniowy, który ma na celu przygotować uczestników do podjęcia pracy w  charakterze trenera/szkoleniowca. 
 

W trakcie kursu przejdziesz przez wszystkie etapy tworzenia projektu szkoleniowego, od analizy potrzeb szkoleniowych, poprzez projektowanie i realizację szkolenia, aż po ewaluację szkolenia. Poznasz efektywne metody pracy z grupą, nauczysz się projektować ćwiczenia i tworzyć własne narzędzia. Dowiesz się jak zarządzać dynamiką grupy poprzez skuteczną komunikację, jak zapanować nad stresem, a także rozwiniesz swoje umiejętności autoprezentacyjne.

 

Tematyka kursu koncentruje się na praktycznych aspektach warsztatu trenera, tak abyś po zakończeniu kursu samodzielnie potrafił zaprojektować ciekawe szkolenie i efektywnie je poprowadzić.


Kurs adresowany jest w szczególności do:

  • osób przygotowujących się do pracy w roli trenera,
  • osób pracujących w administracji personalnej, team leaderów, szkoleniowców, instruktorów chcących doskonalić swój warsztat,
  • wszystkich osób, których praca związana jest z przekazywaniem wiedzy, wystąpieniami publicznymi i procesami grupowymi


W trakcie kursu nauczysz się:

  • projektować i realizować poszczególne etapy szkolenia (od analizy potrzeb po ewaluację)
  • dobierać narzędzia i metody pracy do specyfiki grupy i rodzaju szkolenia
  • efektywnie komunikować z grupą szkoleniową
  • radzić sobie w trudnych sytuacjach w relacji z grupą szkoleniową
  • skutecznej autoprezentacji


Metody pracy:
Program kursu  został przygotowany w oparciu o podejście narzędziowe, dlatego wszystkie zajęcia mają charakter warsztatowy. Kurs jest realizowany metodami aktywizującymi, takimi jak metaplan, praca w grupach, dyskusja, case study, scenki i video trening.

Trener:
Kurs poprowadzi wykwalifikowana kadra dydaktyczna, z bogatym doświadczeniem trenerskim w zakresie realizacji projektów doradczo-szkoleniowych realizowanych zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych.

Materiały:
Każdy uczestnik kursu otrzyma:
1. Publikację "Efektywne zarządzanie kompetencjami – tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy"  J.Wieczorek, ODDK.
2. Komplet autorskich materiałów dydaktycznych, który będzie stanowił wsparcie zarówno w trakcie realizacji warsztatów jak i w przyszłej pracy na stanowisku trenera/szkoleniowca.

Organizacja:
1. Liczebność grup nie przekracza 12 uczestników.
2. Program jest realizowany przez 3 tygodnie, obejmuje 54 godziny dydaktyczne.
3. Zajęcia odbywają się w godz. 9:00-16:00 w soboty i niedziele.

4. W trakcie trwania kursu zapewniamy uczestnikom wyżywienie (przerwa obiadowa).

5. Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia zgodnego z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.


Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i kursach stacjonarnych

program
1. Szkolenia od A do Z, czyli projektowanie i organizacja szkoleń  – 6h
       a) Cykl szkoleniowy – całościowe spojrzenie na etapy procesu szkoleniowego
       b) Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych – jak je przeprowadzić, aby trafnie zaprojektować szkolenie
       c) Logistyka szkoleń, czyli gdzie i kiedy szkolić
       d) Program szkoleniowy – od określenia celu szkolenia po zaprojektowanie treści merytorycznych
       e) Proces ewaluacji szkoleń korzyści z oceny i sposoby ewaluacji na różnych etapach szkolenia   

Celem modułu jest wprowadzenie w tematykę szkoleń, zapoznanie uczestników z poszczególnymi etapami organizacji szkoleń oraz omówienie innych metod rozwoju pracowników, min. innymi e-learningu i coachingu. W tym module uczestnicy zaprojektują proces rozpoznawania i analizy potrzeb szkoleniowych oraz proces ewaluacji szkolenia, a także zaproponują projekt szkoleniowy dla określonej grupy odbiorców w oparciu o analizę przypadku.


2. Każdy z nas uczy się inaczej, czyli modele uczenia się – 2h
       a) Etapy nabywania kompetencji - jak dochodzimy do wiedzy
       b) Diagnoza preferowanego stylu uczenia się
       c) Specyfika pracy z dorosłym uczniem – czego od nas oczekuje i jak się zachowuje dorosły uczący się
       d) Bariery w uczeniu się wynikające z trenera, uczestników szkolenia i warunków


Drugi etap szkolenia uświadomi uczestnikom różnice w sposobach przyswajania materiału dydaktycznego oraz podpowie, jak wspomóc uczestników w nauce. Omówione zostaną bariery, które mogą zablokować proces nauki oraz sposoby radzenia sobie z nimi.
 

3. Dynamika grupy - czyli co się dzieje z grupą podczas szkolenia – 2h
       a) Fazy rozwoju grupy, czyli od formingu do performingu
       b) Rola trenera w poszczególnych fazach – jak wspomóc rozwój uczestników szkolenia na różnych etapach
       c) Role grupowe, czyli kto jest kim i co z tą wiedzą zrobić
       d) Komunikacja w grupie – warunek efektywnego współdziałania


Celem modułu jest omówienie dynamiki grupy pod kątem faz, ról trenera i ról pełnionych przez uczestników. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać fazy rozwoju grupy, aby dostosować sposób pracy do potrzeb grupy na danym etapie oraz identyfikować uczestników pełniących określone role grupowe.
 

4. Komunikacja w pracy trenera – funkcje i narzędzia komunikacji interpersonalnej podczas szkoleń – 3h
       a) Budowanie relacji trener-grupa, czyli  jak wzbudzić zaufanie, zainteresowanie tematem i motywację do pracy
       b) Komunikacja werbalna i niewerbalna wspomagające odbiór treści i budowanie wizerunku
       c) Zarządzanie grupą poprzez  skuteczną komunikację
       d) Bariery komunikacyjne, które mogą zaburzyć proces nauki
       e) Style komunikacji – diagnoza i dostosowanie


Czwarty etap szkolenia to intensywny trening umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych. Uczestnicy będą mieli okazję zdiagnozować swój styl komunikacji i dowiedzą się, w jaki sposób dostosować się do osób prezentujących inne style.
 

5. Autoprezentacja trenera, czyli jak cię widzą, tak cię piszą – 4h
       a) Zasady budowanie wizerunku trenera – elementy i wskazówki
       b) Wygląd zewnętrzny jako element pierwszego wrażenia
       c) Postawa trenera jako jeden z warunków odbioru treści merytorycznych
       d) Wzbudzanie zainteresowania słuchaczy poprzez odpowiednią narrację i prezentację
       e) Praca z głosem – zasady higieny i emisji głosu
       f) Uatrakcyjnienia prezentacji, czyli techniki wywierania wpływu


W tej części szkolenia uczestnicy będą pracowali nad  spójnością przekazu werbalnego i niewerbalnego, który jest niezbędnym warunkiem budowania profesjonalnego wizerunku trenera oraz wpływa na odbiór omawianych treści. Uczestnicy poznają metody budowania interesującej narracji w oparciu o min. techniki wywierania wpływu. Zostaną również wyposażeni w ćwiczenia rozgrzewające aparat artykulacyjny oraz wskazówki, jak zadbać o swój głos.
 

6. Asertywność w pracy trenera, czyli jak wyrażać siebie w kontakcie z uczestnikiem szkoleń – 4h
       a) Asertywne przyjmowanie i wyrażanie pochwał sprzyja mobilizowaniu siebie nawzajem
       b) Przyjmowanie i wyrażanie krytyki, aby być szczerym, ale nie do bólu
       c) Reagowanie na sytuacje konfliktowe –konflikt, przyczyny, przebieg i sposoby ich rozwiązywania
       d) Typologia trudnych uczestników - radzenie sobie z oporem
       e) Asertywność jako obrona przed manipulacją, czyli jak zadbać o swoje granice


Moduł szósty przeznaczony będzie na rozwijanie umiejętności asertywnego wyrażania siebie w kontakcie z uczestnikami szkoleń począwszy od przyjmowania i wyrażania pochwał i krytyk po radzenie sobie z manipulacją. Przećwiczone zostaną scenki z uwzględnieniem różnych typów uczestników i trudnych sytuacji. Uczestnicy przedyskutują konstruktywne i niekonstruktywne sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 

7. Radzenie sobie ze stresem w pracy trenera, czyli nie taki diabeł straszny… – 3h 
        a) Zapobieganie stresowi - rozwijanie odporności na stres
        b) Sposoby na przełamanie tremy, czyli co zrobić, gdy tyle oczu na nas patrzy 


Moduł stanowi odpowiedź na pytanie, jak radzić sobie z tremą i stresem podczas pracy z grupą zwłaszcza na początku szkolenia. Omówione i przećwiczone zostaną metody mentalne, wizualizacje, metody zmniejszające napięcie i poprawiające nastrój.
 

8. Metody prowadzenia szkoleń, czyli wachlarz możliwości trenera – 6h  
       a) Metody tradycyjne vs aktywizujące – które lepsze?
       b) Dobór ćwiczeń do tematyki szkoleń, grupy odbiorców, warunków i preferencji trenera
       c) Lodołamacze i energizery, czyli jak rozbudzić grupę


Celem modułu jest zaprezentowanie w praktyce uczestnikom różnych metod pracy z grupą, które bazują na ich aktywizacji. Grupa będzie wspólnie zastanawiać się nad zastosowaniem i modyfikacją poszczególnych metod pracy oraz ich zaletami i wadami. Podczas zajęć uczestnicy będą pracować nad kryteriami doboru ćwiczeń, konstruktywnym omawianiem ćwiczeń i wyciąganiem wniosków dla uczestników szkoleń. Zostaną także omówione narzędzia (również nowinki technologiczne), którymi może posłużyć się trener, aby zwiększyć stopień przyswajania wiedzy i atrakcyjności szkolenia.
 

9. Kreatywność w pracy trenera – trener jako elastyczny inspirator – 3h 
       a) Konstruowanie własnych ćwiczeń – przeciwdziałanie monotonni i powtórzeniom
       b) Inspirowanie – wyzwalanie zasobów uczestników  


W tym module uczestnicy poznają zasady konstruowania gier i ćwiczeń. Będą mieć okazję zaprojektować własne ćwiczenia do określonych celów i grup odbiorców oraz sprawdzić ich przydatność i czytelność instrukcji na pozostałych uczestnikach.
 

10. Materiały szkoleniowe i prezentacje multimedialne – 3h
          a) Wspomaganie procesu przyswajania wiedzy – ile człowiek jest w stanie zapamiętać ze szkolenia?
          b) Zasady przygotowania materiałów wizualnych, czyli to, co poza wiedzą i umiejętnościami zostanie po szkoleniu


Moduł ma na celu przygotowanie uczestników do tworzenia materiałów szkoleniowych, które będą atrakcyjne i przydatne dla odbiorcy szkolenia oraz profesjonalnych prezentacji multimedialnych, które wspomogą proces uczenia się. Uczestnicy stworzą w grupach własne prezentacje, które będą omówione pod kątem zalet i wad.
 

11. Opracowanie i przeprowadzenie autorskiego warsztatu – 15h
         a) Przeprowadzenie własnego warsztatu w grupie (videotrening)
         b) Analiza poszczególnych warsztatów i feedback dla uczestników


Każdy uczestnik będzie miał okazję sprawdzić się w roli trenera. Zadaniem będzie przygotowania i przeprowadzenie autorskiego warsztatu dla pozostałych uczestników zajęć. Każdy warsztat będzie omówiony i oceniony zarówno przez trenera prowadzącego jak i uczestników szkolenia. Każdy uczestnik dostanie informację zwrotną na temat swoich mocnych stron oraz zachowań, które należałoby zmienić, a także materiał ze swojego warsztatu nagrany na płytę CD.

mapka
jak się zapisać
Zgłoszenia udziału w kursie przyjmujemy:
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (ZAPISZ SIĘ)
- faksem pod numerem 58/ 554-29-17 wew. 3

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolenia@oddk.pl

Wpłaty prosimy dokonywać w biurze ODDK lub na konto po telefonicznym lub e-mailowym potwierdzeniu rozpoczęcia kursu w planowanym terminie.

Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gdańsku 08 1090 1098 0000 0000 0901 5775

Masz pytania?
Zadzwoń: 58 735 72 45  lub  58 735 72 50
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel./faks: (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor