środa, 30 września 2020; w sklepie jest 4740 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (e-book)

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (e-book)

symbol: eBRF1343
objętość: 1136 str.
format: PDF | zawarty w instalatorze.exe (dostawa online)
wydanie: VII, 2019
wymagania: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader
ISBN: 978-83-7804-591-5
cena:
270,00 zł + 5% VAT
(brutto: 283,50 zł)
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
opis


Publikacja niezbędna każdemu księgowemu – pełny zbiór publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości. 
 
W e-booku:

1) najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Rachunkowości:
 • KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”
 • KSR nr 2 „Podatek dochodowy”
 • KSR nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”
 • KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów”
 • KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”
 • KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” 
 • KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”
 • KSR nr 8 „Działalność deweloperska”
 • KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności”
 • KSR nr 10 "Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi"
 • KSR nr 11 "Środki trwałe"
 • KSR nr  12 „Działalność rolnicza”
 • KSR nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów” – nowy standard.
 
2) stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie:
 • rozrachunków z kontrahentami – nowe stanowisko
 • ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności – nowe stanowisko
 • zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości
 • inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów
 • ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych
 • wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego
 • księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych
 • księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii
 • niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 
Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi.

Wskazują one propozycje rozwiązań istotnych, lecz często kontrowersyjnych tematów, w tym: zasady bieżącej i bilansowej wyceny zaprezentowanych operacji gospodarczych, sposób ujmowania ich w księgach rachunkowych oraz ujawniania w sprawozdaniu finansowym.

Liczne przykłady liczbowe, tablice i schematy pomogą praktykom w zrozumieniu omawianych zagadnień.
 
Publikacja adresowana jest przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, biegłych rewidentów, audytorów i przyszłych adeptów tych zawodów. Może ona też być użyteczna dla praktyków gospodarczych, dla doskonalących kwalifikacje zawodowe ekonomistów i menedżerów oraz innych osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z dziedziny rachunkowości.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA

Polecamy także

Komentarz do ustawy o rachunkowości (e-book)

dr Roman Seredyński, Katarzyna Szaruga

Komentarz do ustawy o rachunkowości (e-book)

zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel./faks: (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor