czwartek, 22 sierpnia 2019; w sklepie jest 4548 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (e-book)

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (e-book)

symbol: eBRF1290
objętość: 1035 str.
format: PDF | zawarty w instalatorze.exe (dostawa online)
wydanie: VI, 2019
wymagania: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader
ISBN: 978-83-7804-567-0
cena:
250,00 zł + 23% VAT
(brutto: 307,50 zł)
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
opis


Publikacja niezbędna każdemu księgowemu – pełny zbiór publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości. 
 
W e-booku:
 • najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Rachunkowości:
  • KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”,
  • KSR nr 2 „Podatek dochodowy”,
  • KSR nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” – zaktualizowana wersja obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.,
  • KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów”,
  • KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” – zaktualizowana wersja obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.,
  • KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”, 
  • KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” – zaktualizowana wersja obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.,
  • KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – zaktualizowana wersja obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.,
  • KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności”,
  • KSR nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi”,
  • KSR nr 11 „Środki trwałe”,
  • KSR nr  12 „Działalność rolnicza” – nowy standard; 
 • stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości:
  • w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości – nowe stanowisko,
  • w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów,
  • w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego,
  • w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych,
  • w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów,
  • w sprawie księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii,
  • w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 
Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi. Wskazują propozycje rozwiązań istotnych, lecz często kontrowersyjnych tematów, w tym: zasady bieżącej i bilansowej wyceny zaprezentowanych operacji gospodarczych, sposób ujmowania ich w księgach rachunkowych oraz ujawniania w sprawozdaniu finansowym. Liczne przykłady liczbowe, tablice i schematy pomogą praktykom w zrozumieniu omawianych zagadnień.
 
Publikacja adresowana jest przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, biegłych rewidentów, audytorów i przyszłych adeptów tych zawodów. Może ona też być użyteczna dla praktyków gospodarczych, dla doskonalących kwalifikacje zawodowe ekonomistów i menedżerów oraz innych osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z dziedziny rachunkowości.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel./faks: (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor