piątek, 25 czerwca 2021; w sklepie jest 4689 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Komentarz do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

dr Dominik Borek (red. naukowa), dr hab. Hanna Zawistowska, prof. SGH (red. naukowa), dr hab. Leszek Ćwikła, dr Karol Świtaj, mgr Ewa Puciata

Komentarz do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

symbol: PGK1353
objętość: 574 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2020
ISBN: 978-83-7804-705-6
cena:
210,00 zł + 5% VAT
(brutto: 220,50 zł)
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
wysyłamy w ciągu 24 h
sprawdź koszty dostawy
opis
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych określa warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z podróżnymi są zawierane przez przedsiębiorców turystycznych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Wydawane na podstawie ustawy decyzje administracyjne wymagają dobrej podstawy merytorycznej wynikającej z przeprowadzonej analizy obowiązujących przepisów. Niniejszy komentarz wypełnia istniejącą w tym zakresie lukę – brak jest bowiem kompleksowego opracowania tego zagadnienia – i stanowi narzędzie do sprawnego konfrontowania rozstrzygnięć z poglądami doktryny.

Publikacja daje wnikliwą analizę przepisów prawnych w zakresie ustawy, uwzględniając stanowiska organów unijnych i krajowych. Omawiając poszczególne przepisy, autorzy przytaczają wiele przykładów praktycznych dla lepszego zobrazowania omawianej problematyki. Obszernie przedstawiono też zasady ochrony praw podróżnych, czyli kategorii szerszej niż konsumenci rynku usług turystycznych.

W związku z katalogiem nowych przestępstw wprowadzonym przez ustawę materiał stanowi istotne wsparcie w działalności organów ścigania, prokuratorów, sędziów i profesjonalnych pełnomocników. Komentarz może być również cennym źródłem informacji dla przedsiębiorców turystycznych, którzy poszukują wyjaśnienia znaczenia poszczególnych zapisów ustawy w związku z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w turystyce, a także dla nauczycieli i studentów kierunków turystycznych.

Odbiorcami publikacji mogą być wszystkie osoby, które stykają się z zagadnieniem organizacji imprez turystycznych, a zatem zarówno osoby zarządzające szkołami, związkami wyznaniowymi, zajmujące się prowadzeniem wyjazdowych szkoleń, jak i ich uczestnicy, odbiorcy. Znajdą one w komentarzu odpowiedzi nie tylko na kluczowe pytanie, czy podlegają przepisom ustawy, lecz także jakie wymagania stawiane są przed nimi oraz jakie posiadają uprawnienia.
o autorze
dr Dominik Borek

Radca prawny, doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik służby cywilnej. W swojej praktyce zawodowej prowadził m.in. liczne zajęcia i szkolenia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego oraz prawa turystycznego i sportowego. Jako prelegent uczestniczył w wielu konferencjach naukowych o charakterze ogólnopolskim i  międzynarodowym. Brał udział w opracowaniu projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Z ramienia krajowego urzędu centralnego ds. turystyki prowadził spotkania informacyjne oraz szkolenia dotyczące tej problematyki. Był zaangażowany w spotkania na szczeblu europejskim związane z procedurą wdrożenia do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2015/2302 (tzw. dyrektywy turystycznej). Autor publikacji naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących prawa w turystyce, ekspert z zakresu procedury legislacyjnej oraz prawa turystycznego.
dr hab. Hanna Zawistowska, prof. SGH

Do 30 września 2018 r. zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; specjalista w zakresie prawa turystycznego, ochrony konsumentów usług turystycznych i polityki turystycznej państwa; w latach 1997–2011 pracowała w centralnych organach administracji rządowej ds. turystyki, z ramienia których uczestniczyła w pracach organizacji międzynarodowych (UE, OECD, UNWTO, WTO) oraz w pracach nad wdrożeniem do prawa krajowego regulacji UE dotyczących ochrony konsumentów usług turystycznych; kierownik Podyplomowych Studiów Turystyki i Hotelarstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; autorka kilkunastu publikacji poświęconych problematyce ochrony konsumentów usług turystycznych, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce, polityce turystycznej; wykładowca przedmiotów obejmujących zagadnienia prawa w turystyce, ochrony konsumentów usług turystycznych, polityki turystycznej państw, organizacji imprez; kierownik realizowanego w latach 2014–2015 projektu, mającego na celu opracowanie sektorowych ram kwalifikacji dla sektora turystyki. Od listopada 2016 r. przewodnicząca Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki.
 
dr hab. Leszek Ćwikła

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Negocjacji i Mediacji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, specjalizuje się w prawie w turystyce. W latach 2014–2019 dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomii oraz kierownik Katedry Historii Prawa na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk i Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.
dr Karol Świtaj

Radca prawny, doktor nauk prawnych, pilot wycieczek. Autor wielu publikacji,  m.in. z zakresu postępowania cywilnego. Jako ekspert uczestniczył w całym procesie legislacyjnym ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Specjalizuje się w prawie umów – m.in. we współpracy z PZOT przygotował nowe ogólne warunki umowy o udział w imprezie turystycznej, postępowaniu cywilnym i prawie turystycznym. Jako asystent sędziego m.in. w Izbie Karnej Sądu Najwyższego zdobył doświadczenie także w zakresie prawa i postępowania karnego. 
mgr Ewa Puciata

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku „Turystyka i rekreacja” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych na kierunku „Prawo ubezpieczeniowe” na Uniwersytecie Warszawskim. Laureatka I nagrody Ministra Sportu i Turystyki w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej w 2009 r. oraz wyróżnienia w konkursie prac magisterskich „Teraz Polska Promocja” w 2009 r. Od początku drogi zawodowej związana z turystyką. Pracowała w administracji samorządowej i rządowej: w latach 2010–2016 w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, gdzie zajmowała się zagadnieniami związanymi z działalnością organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz aktywnie uczestniczyła w działaniach urzędu związanych z likwidacją skutków niewypłacalności biur podróży, a w latach 2016–2018 w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, gdzie brała udział w pracach nad ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Pracując w Izbie Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, prowadziła szkolenia dla hotelarzy na temat nowych regulacji z zakresu prowadzenia działalności turystycznej. Od sierpnia 2018 r. związana z Biurem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel./faks: (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor