wtorek, 30 listopada 2021; w sklepie jest 4717 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Klasyfikacje statystyczne: CN, PKWiU 2015 i PKWiU 2008 – ze stawkami VAT, KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji, PKD, PKOB, z powiązaniami między klasyfikacjami – program komputerowy z roczną licencją (na płycie CD)

Klasyfikacje statystyczne: CN, PKWiU 2015 i PKWiU 2008 – ze stawkami VAT, KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji, PKD, PKOB, z powiązaniami między klasyfikacjami – program komputerowy z roczną licencją (na płycie CD)

symbol: CD1291
nośnik: cd
wersja: 1.8, styczeń 2021
wymagania: CD-ROM, Windows 2000/Me/XP/Vista/7/8/10
wersja demonstracyjna: POBIERZ
cena:
510,00 zł + 23% VAT
(brutto: 627,30 zł)
dodaj do koszyka
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
wysyłamy w ciągu 24 h
sprawdź koszty dostawy
opis
Komplet POLSKICH KLASYFIKACJI STATYSTYCZNYCH:
 • Nomenklatura Scalona (CN) od 1 lipca 2020 r. niezbędna dla potrzeb VAT, z częścią opisową wyjaśniającą zawartość poszczególnych kodów 
 • PKWiU 2015 od 1 lipca 2020 r.  niezbędna dla potrzeb VAT w zakresie usług
 • PKWiU 2008 ze stawkami VAT (obowiązuje do 30 czerwca 2020 r.Z KLUCZAMI PRZEJŚCIA PKWiU 2008-CN
 • KŚT ze stawkami amortyzacji
 • PKD (ze zmianami obowiązującymi od 1 sierpnia 2020 r.)
 • PKOB
 
Uwaga podatnicy VAT
Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751 ze zm.) od 1 lipca 2020 r. obowiązuje nowa matryca stawek VAT, a podstawą ich identyfikacji stają się w odniesieniu do towarów Nomenklatura Scalona CN, a w zakresie usług – PKWiU 2015.
 

 
W programie:

UWAGA! Nowa funkcjonalność – pomocnicze klucze przejścia
pomiędzy klasyfikacją PKWiU2008 a CN


 
W klasyfikacji PKWiU 2008 odszukaj swój dotychczasowy symbol PKWiU 2008, w rubryce obok znajdziesz powiązane symbole CN - klikając w dany symbol program przekieruje Cię do odpowiednich tablic klasyfikacji CN z jej opisową wersją
 
Nomenklatura Scalona (CN)
aktualna na 2021 rok zgodnie z Rozporządzeniami Wykonawczymi Komisji (UE): 2020/1577 z dnia 21 września 2020 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 361, z dnia 30.10.2020 r.) oraz 2020/2159 z dnia 16 grudnia 2020 r.  (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 431, z dnia 21.12.2020 r.) zmieniającymi załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, z przyporządkowanymi stawkami podatku VAT z odpowiednimi wyjaśnieniami, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 106, z późn. zm.)r., oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, Dz.U. poz. 527 z późn. zm.


Dodatkowo – wersja opisowa CN przy każdej pozycji została dodana wersja opisowa, wyjaśniająca dokładnie co mieści się pod danym symbolem.
 


PKWiU 2015
Od 1 stycznia 2017 r. PKWiU 2015 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r., Dz.U. poz. 1676) stosuje się w ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.
Do celów opodatkowania podatkiem od towarów klasyfikację PKWiU 2015 stosuje się od dnia 1 lipca 2020 r. (w zakresie usług)


PKWiU 2008
Zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.)
Poszczególnym symbolom PKWiU 2008 przyporządkowano stawki VAT z wyjaśnieniami, obowiązujące do dnia 30 czerwca 2020 r.
Dodatkowo – pomocnicze klucze przejścia na klasyfikację CN
        
 
KŚT
Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. (Dz.U. poz. 1864). Każdemu symbolowi KŚT przyporządkowano stawki amortyzacji wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami (zgodnie z obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. poz. 2175).
 
 
PKD
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), niezbędna przy wpisie podmiotów podejmujących działalność do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowej Ewidencji Podatników, a także do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, wprowadzona rozporządzeniem RM z dnia 24 grudnia 2007 r., Dz.U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.), z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 24 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1249), obowiązującej od dnia 1 sierpnia 2020 r.
 

 
PKOB
Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) – usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.)


Zalety programu

 • pakiet wszystkich klasyfikacji w jednym miejscu,
 • filtrowanie danych – szybkie i elastyczne wyszukiwanie po słowach zawartych w klasyfikacjach,
 • gwarancja zgodności z przepisami prawa – bezpłatne aktualizacje dostarczane Użytkownikom online, w ramach wykupionej licencji,
 • możliwość wydruku i exportu danych (MS Word, Excel),
 • niski koszt odnowienia licencji – tylko 240 zł + 23% VAT netto za kolejny rok użytkowania Programu,
 • łatwa, intuicyjna instalacja i obsługa,
 • niewielkie wymagania sprzętowe.  
  


WARUNKI LICENCJI I SPRZEDAŻY

 

 WARUNKI LICENCJI

 
Program jest objęty umową licencyjną, która upoważnia Użytkownika do zainstalowania, uruchomienia, przechowywania i korzystania z jednej kopii programu na jednej jednostce komputerowej przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
  
 ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ UMOWY LICENCYJNEJ
 

AKTUALIZACJA PROGRAMU

W ramach udzielonej licencji, w okresie jej obowiązywania, Użytkownik ma prawo do pobierania przez Internet kolejnych aktualizacji programu, jakie zostaną udostępnione na serwerze Wydawnictwa.
W celu sprawdzenia, czy dostępna jest aktualizacja programu, w menu programu należy wybrać ikonkę „Sprawdź aktualizację”.
 

ODNOWIENIE UMOWY LICENCYJNEJ

 
Program „Klasyfikacje statystyczne” objęty jest roczną umową licencyjną upoważniającą Użytkownika do korzystania z programu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu. Opłata abonamentowa za każdy kolejny rok użytkowania programu to 240 zł + 23% VAT.
Szczegóły dotyczące zasad odnowienia licencji oraz rezygnacji z jej zakupu znajdą Państwo w treści umowy licencyjnej.
 

ZASADY SPRZEDAŻY
 

Po zakupie produktu na podany w zamówieniu adres wysłany zostanie program na płycie CD. Do przesyłki zostanie dołączona faktura VAT wraz z kodem aktywacyjnym oraz umową licencyjną.

Program można również kupić w wersji do pobrania on-line w formie pliku – PRZEJDŹ DO WERSJI W FORMIE PILKU DO POBRANIA CD1291-U
 
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel./faks: (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor