niedziela, 26 czerwca 2022; w sklepie jest 4761 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Klasyfikacja budżetowa 2022 i jej zmiany. Webinarium 27.06.2022 (W2TW0627)
Nowość

Klasyfikacja budżetowa 2022 i jej zmiany. Webinarium 27.06.2022 (W2TW0627)

Symbol: W2TW0627
Data rozpoczęcia: 27-06-2022
Czas trwania: 09:00-13:00
Miejsce: Internet

WEBINARIUM
cena: 660,00
opłata jednorazowa
w cenie nagranie z webinarium

zapisz się
Masz pytanie? Skontaktuj się z nami
 
opis

Klasyfikacja budżetowa 2022 i jej zmiany

- prawidłowe stosowanie podziałek klasyfikacji

- omówienie zmian obowiązujących z mocą wsteczną od 1 stycznia i 24 lutego 2022 r.


Cel szkolenia, korzyści dla uczestników

- omówienie zasad prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2022 zgodnie
  z obowiązującymi standardami statystyki publicznej, zasadami rachunkowości budżetowej i zasadami gospodarki budżetowej ze     
  wskazówkami eksperta dot. problemów występujących w praktyce
;

- wskazanie projektowanych zmian w klasyfikacji budżetowej, które mają obowiązywać z mocą wsteczną
  od 1 stycznia i od 24 lutego 2022 roku – w tym uwzględnieniem nowych paragrafów w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o
  pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz powstaniem na jej mocy Funduszu 
  Pomocy.

- Praktyczne ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych,      memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, z uwzględnieniem zmian aktualnej klasyfikacji budżetowej pod 
  względem treści ekonomicznej i treści prawnej zdarzeń i operacji gospodarczych.

 

Adresaci:

służby księgowe wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, w szczególności: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, jednostek pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, wojska, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych i pozostałych j.s.f.p.

Materiały:
Każdy uczestnik otrzyma materiały przygotowane przez prowadzącego.


Prowadzący:
Tomasz Wojtania – doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.  Autor wielu fachowych publikacji.

Organizacja:
1. Szkolenie realizowane jest w godzinach 09:00-13:00 na platformie Clickmeeting.

2. Zaświadczenie w formacie PDF wysyłane jest na pocztę e-mail. 
 
program

1. Klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu budżetu – plany kasowe a plany memoriałowe oraz ich ujęcie w księgowości i sprawozdawczości budżetowej.

2. System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) - rozdziały podmiotowe i rozdziały usługowe, nieprawidłowości wynikające z innych przepisów dot. wykazywania wynagrodzeń w rozdziałach innych jednostek budżetowych oraz wyjaśnienie dlaczego i kiedy SMUP zostanie zlikwidowany.

3. Zmiany klasyfikacji budżetowej z maja 2022 – cel i zakres zmian klasyfikacji budżetowej w rozporządzeniu Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i wsteczny termin wejścia niektórych zmian z mocą od 1 stycznia i od 24 lutego 2022 roku.

4. Nowa klasyfikacja środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz dofinansowania z środków BGK, klasyfikacja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz klasyfikacja Funduszu Pomocy Ukrainie po zmianach z maja 2022 – kiedy obowiązuje ujęcie budżetowe (w samorządowych jednostkach budżetowych), a kiedy pozabudżetowe (w państwowych jednostkach budżetowych).

5. Nowe działy, rozdziały, paragrafy dochodów i wydatków oraz inne zmiany z maja 2022 w klasyfikacji budżetowej.

6.Klasyfikacja budżetowa a statystyka publiczna – wymogi ustawy o statystyce publicznej.

7. Co to jest ESA 2010 –  zmiany w zakresie nakładów brutto na środki trwałe pomiędzy ESA 95 a ESA 2010.

8. Wyjaśnienie dlaczego ESA 2010 zalicza wydatki z paragrafu 425 (421, 424) do nakładów na środki trwałe
i jaki ma z tym związek Dyrektywa 2013/34 oraz ustawa o rachunkowości.

9. Ustawa o finansach publicznych i podział dochodów i wydatków budżetowych na bieżące i majątkowe oraz związek wydatków majątkowych z nakładami brutto na środki trwałe, w tym środki trwałe w budowie.

10. Ustawa o rachunkowości i definicja środków trwałych oraz środków trwałych w budowie – zasady ich wyceny (wydatki a koszty).

11. Grupy wydatków bieżących w świetle art. 236 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki bieżące samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.

12. Grupy wydatków majątkowych w świetle art. 236 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych – wydatki majątkowe samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.

13. Wydatki bieżące a wydatki majątkowe w świetle art. 124 ustawy o finansach publicznych i ich zastosowanie w państwowych jednostkach budżetowych oraz problem wynikający z paragrafu 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa i obowiązującego w państwowych jednostkach budżetowych zakazu finansowania inwestycji na środki trwałe o wartości do 10 tys. zł – wyjaśnienie dlaczego w budżecie państwa z wydatków bieżących finansuje się tzw. niskocenne środki trwałe.

14. Stanowiska Departamentu Budżetu Państwa w zakresie finansowania inwestycji i stosowania art. 7 ustawy
o rachunkowości oraz opisu zamieszczonego pod paragrafem 614 klasyfikacji budżetowej i jego wpływ
na grupowanie wydatków.

15. Przypadek szczególny dotyczący funduszu przeciwdziałania COVID-19 w Komendach Powiatowych PSP, przypadek szczególny dotyczący zastosowania w praktyce paragrafu 453 klasyfikacji wydatków
do podatku VAT, przypadek szczególny dotyczący zastosowania w praktyce paragrafu 472, przypadek szczególny dotyczący zastosowania paragrafu 421, 424, 425 i innych paragrafów wydatków bieżących oraz paragrafów wydatków majątkowych 606 i 605 (i innych) do środków trwałych ujmowanych na kontach 011
i 013 (i innych).

16. Klasyfikacja budżetowa jako analityka na kontach księgowych w roku 2022 – dekretowanie treści ekonomicznej zdarzeń i operacji gospodarczych i wątpliwości związane z ich treścią prawną oraz wyjaśnienia typowych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie zastosowania poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej  w roku 2022.

17. Klasyfikacja budżetowa w sprawozdawczości budżetowej typu „RB” – przykłady dobrej i złej praktyki.

18. Kolejne zmiany - nowa ogłoszona przez Ministra Finansów koncepcja klasyfikacji budżetowej zintegrowanej
z nowym jednolitym planem kont dla wszystkich JSFP - KPO i reforma systemu budżetowego (wprowadzenie).

19. Odpowiedzi na pytania.

jak się zapisać
Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy:
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (ZAPISZ SIĘ)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: webinaria@oddk.pl

Wpłaty prosimy dokonywać w biurze ODDK lub na konto:
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gdańsku 08 1090 1098 0000 0000 0901 5775
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor