czwartek, 18 sierpnia 2022; w sklepie jest 4779 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Gospodarka kasowa jednostki budżetowej – zasady zarządzania środkami pieniężnymi – kompletna dokumentacja z instrukcją kasową (e-book z suplementem elektronicznym)

Krzysztof Korociński

Gospodarka kasowa jednostki budżetowej – zasady zarządzania środkami pieniężnymi – kompletna dokumentacja z instrukcją kasową (e-book z suplementem elektronicznym)

symbol: eBJB1421e
objętość: 274 str.
format: PDF | zawarty w instalatorze.exe (dostawa online)
wydanie: II, 2021
wymagania: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader
ISBN: 978-83-7804-852-7
cena:
240,00 zł + 5% VAT
(brutto: 252,00 zł)
dodaj do koszyka
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
opis


Praktyczne omówienie zasad prawidłowego gospodarowania środkami pieniężnymi w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją.
 
Publikacja zawiera wiele ważnych informacji dla głównych księgowych (skarbników) oraz osób zarządzających jednostką budżetową, które pomogą we właściwym zorganizowaniu wszelkich spraw związanych z obrotem gotówkowym w jednostce, właściwym podziale kompetencji i odpowiedzialności pracowników działów księgowości i kasjerów oraz zgodnym z prawem udokumentowaniu poszczególnych czynności.
 
W poradniku omówiono m.in.:
  • zasady odpowiedzialności za gospodarkę kasową w jednostce budżetowej (ze szczegółowym wskazaniem zakresu odpowiedzialności zadaniowej pracownika zajmującego się gospodarką kasową),
  • problem weryfikacji otrzymanych znaków pieniężnych z punktu widzenia ich autentyczności, a także zasady prawidłowego przechowywania i przewożenia pieniędzy,
  • udzielanie zaliczek gotówkowych na realizację drobnych zakupów bieżących na potrzeby własne jednostki oraz zaliczek na pokrycie kosztów podróży służbowych (w tym m.in. przykładowe dokumenty i rejestry pomocne w tworzeniu procedur udzielania i rozliczania zaliczek, dochodzenia i egzekwowania zwrotu środków finansowych z tytułu nierozliczonych zaliczek przez pracowników jednostki),
  • zasady i procedury inwentaryzacji kasy,
  • funkcjonowanie depozytów w jednostce budżetowej oraz zasady likwidacji depozytów w przypadku ich nieodebrania z przykładową dokumentacją (wzory pokwitowań, wzór księgi depozytów, wzór wniosku do sądu w sprawie likwidacji depozytu, wzór instrukcji w sprawie likwidacji niepodjętych depozytów),
  • zasady i trybu ustalania wysokości pogotowia kasowego,
  • gospodarkę drukami ścisłego zarachowania (w tym: rejestracja druków, ich inwentaryzacja, sposoby przeprowadzania likwidacji druków),
  • funkcjonowanie kas fiskalnych w jednostkach budżetowych,
  • instrukcję kasową i jej sporządzanie,
  • najczęściej spotykane nieprawidłowości w zakresie gospodarki kasowej oraz obrotu gotówkowego, na jakie natrafiają kontrolerzy uprawnionych organów kontroli państwowej czy regionalnych izb obrachunkowych.
 
Poradnik zawiera również komplet dokumentów niezbędnych w każdej jednostce budżetowej – autor opracował kilkadziesiąt wzorów dokumentów, instrukcji, protokołów, oświadczeń (w tym wzór instrukcji kasowej) – wszystkie dokumenty zostały przygotowane w wersji elektronicznej w postaci suplementu elektronicznego (do pobrania przez Internet).
 
Publikacja szczególnie polecana kierownikom jednostek budżetowych odpowiedzialnych za całość gospodarki finansowej kierowanych jednostek oraz głównym księgowym (skarbnikom), a także osobom zajmującym stanowiska kasjerów w tych jednostkach. 
spis treści
Spis zawartości suplemetu elektronicznego:

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych
Informacja o obowiązku podania numeru konta bankowego
Oświadczenie pracownika dot. jego rachunku bankowego
Wykaz osób upoważnionych
Polecenie przyjęcia gotówki
Oświadczenie o przyjęciu kasy z pełną odpowiedzialnością materialną
Protokół zatrzymania znaków pieniężnych
Zarządzenie kierownika samorządowej jednostki budżetowej w sprawie zasad i trybu udzielania zaliczek gotówkowych na wydatki
Wstępna kalkulacja kosztów krajowej podróży służbowej
Wstępna kalkulacja kosztów zagranicznej podróży służbowej
Wniosek pracownika o wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia
Oświadczenie wstępne osoby materialnie odpowiedzialnej za środki pieniężne
Oświadczenie końcowe osoby materialnie odpowiedzialnej za środki pieniężne
Protokół z inwentaryzacji kasy
Protokół z przeprowadzonej kontroli spisu z natury
Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych
Protokół przejęcia-przekazania kasy
Pokwitowanie przyjęcia do depozytu
Księga depozytów kasy jednostki
Wezwanie do odbioru depozytu dla osoby nieznanej
Wniosek do sądu w sprawie likwidacji depozytów
Instrukcja w sprawie likwidacji niepodjętych depozytów
Protokół oględzin miejsca naruszenia zabezpieczeń kasy
Umowa na ochronę osób i mienia oraz konwojowanie wartości pieniężnych
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego
Sposób wypełniania raportu kasowego
Protokół z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania
Protokół przekazania-przejęcia druków ścisłego zarachowania
Deklaracja o przyjęciu odpowiedzialności za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania
Księga druków ścisłego zarachowania
Protokół zaginięcia druków ścisłego zarachowania
Protokół likwidacji druków ścisłego zarachowania
Zarządzenie w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
Informacja o zasadach ewidencji oraz oświadczenie osoby
Zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej

o autorze
Krzysztof Korociński

Główny księgowy samorządowej jednostki budżetowej, posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wieloletni pracownik służb finansowo-księgowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor