niedziela, 2 października 2022; w sklepie jest 4792 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz sięMasz pytanie? Skontaktuj się z nami
 
program

1. Specyfika systemu budżetowego, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej szkół podstawowych jako jednostek budżetowych oświaty, w tym jednostek oświaty dysponujących rachunkiem dochodów własnych oświaty (RDWO) - odpowiedzialność dyrektora szkoły za całość gospodarki finansowej,
a prawa i obowiązki głównego księgowego jednostki budżetowej oświaty oraz zasady organizowania i prowadzenia wspólnej obsługi księgowej jednostek budżetowych oświaty w samorządowych centrach usług wspólnych.

2. Nowe obowiązki od 1 września 2022 roku dot. organizacji żywienia w szkole podstawowej wynikające
z art.1 pkt 40 lit. ”b” i art. 1 pkt 42 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

3. Gorący posiłek w szkole w statucie szkoły – catering czy własna kuchnia oraz organizacja miejsca
do spożywania posiłku.

4. Dobrowolność a odpłatność za korzystanie z gorącego posiłku w szkole - zasady ustalania wysokości opłaty
za korzystanie z gorącego posiłku w szkole w świetle obowiązującego od 1 września 2022 art. 106a ustawy
z 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe i jej art. 106.

5. „Wsad do garnka/kotła” – co wlicza się, a czego nie wlicza się do opłat za korzystanie z gorącego posiłku
w szkole.

6. Opłaty za korzystanie z gorącego posiłku w szkole a podatek VAT – typowe nieprawidłowości związane
z opodatkowaniem VAT opłat za korzystanie z posiłków przez uczniów, nauczycieli, pracowników administracyjnych w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 roku.

7. Opłaty za korzystanie z gorącego posiłku w szkole jako należności publicznoprawne niepodatkowe o których mowa w art. 60-67 ustawy o finansach publicznych i występujące od 1 stycznia 2010 roku zaniedbania
w stosowaniu przepisów ustawy o finansach publicznych, w tym w zakresie rozliczania należności i wpłat.

8. Zakres zastosowania przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
i odpowiednio przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa do opłat za korzystanie z gorącego posiłku w szkole – decyzje a przypisy należności, odsetki, rozliczanie wpłat, umorzenie należności, wpłaty przez osoby „trzecie”, itd..

9. Ujęcie opłat za korzystanie z gorącego posiłku w szkole w sprawozdaniu RB-27S i w sprawozdaniu RB-N oraz ujęcie wydatków związanych z przygotowaniem posiłku i miejsca do jego spożywania w sprawozdaniu RB-28S.

10. Opłaty za korzystanie z gorącego posiłku w szkole jako wpływy wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oświaty RDWO w świetle art. 223 ustawy o finansach publicznych - sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków RDWO, wykonywanie dochodów i wydatków oraz specyfika sprawozdania RB-34S.

11.Opłaty za korzystanie z gorącego posiłku w szkole i koszty związane z przygotowaniem posiłku i miejsca
do jego spożywania w sprawozdawczości finansowej szkoły.

12. Odpowiedzi na pytania.

jak się zapisać
Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy:
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (ZAPISZ SIĘ)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: webinaria@oddk.pl

Wpłaty prosimy dokonywać w biurze ODDK lub na konto:
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gdańsku 08 1090 1098 0000 0000 0901 5775
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor