poniedziałek, 13 lipca 2020; w sklepie jest 4695 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)

Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)

symbol: JBK1243e
objętość: 154 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2018
ISBN: 978-83-7804-624-0
cena:
150,00 zł + 5% VAT
(brutto: 157,50 zł)
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
wysyłamy w ciągu 24 h
sprawdź koszty dostawy
opis
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.) jako środki egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności niepieniężnych wymienia: grzywnę w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze, odebranie rzeczy ruchomej, odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń, przymus bezpośredni.
Specyfika i różnorodność obowiązków administracyjnoprawnych – polegających na działaniu, znoszeniu i zaniechaniu w zakresie ochrony środowiska, prawa budowlanego, swobody działalności gospodarczej, czystości i porządku w gminach, prawa oświatowego i innych – powoduje, że organy administracji publicznej  powinny być w największym stopniu zainteresowane dobrowolnym wykonaniem przez zobowiązanych tych obowiązków. Niemniej jednak w wielu przypadkach organy  muszą podjąć działania zmierzające do przymusowego wyegzekwowania obowiązków niepieniężnych.
Opracowanie zawiera ponad 40 wzorów postanowień, protokołów, oświadczeń, upomnień, wniosków, zawiadomień i upoważnień. Jest przeznaczone dla tych pracowników administracji publicznej, którzy zajmują się stosowaniem środków egzekucyjnych w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym.

W publikacji omówiono m.in.:
  • jak skonstruować postanowienie w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia,
  • jakie elementy składowe powinno zawierać zapytanie skierowane do wykonawców w zakresie wykonania zastępczego,
  • jakie informacje powinny być zawarte w upoważnieniu dla egzekutora,
  • jak zwrócić się o pomoc do organów asystujących podczas czynności egzekucyjnych,
  • jak powinna wyglądać legitymacja służbowa osoby wykonującej czynności egzekucyjne  związane ze stosowaniem egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym.
Wszystkie wzory dokumentów zawarto w suplemencie elektronicznym w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.
spis treści
Spis zawartości suplementu elektronicznego:

1. Postępowanie przedegzekucyjne
1.1. Upomnienie w zakresie obowiązków o charakterze pieniężnym
1.2. Upomnienie w zakresie obowiązków o charakterze niepieniężnym
2. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego
2.1. Wniosek o wszczęcie egzekucji w zakresie obowiązków o charakterze pieniężnym
2.2. Wniosek o wszczęcie egzekucji w zakresie obowiązków o charakterze niepieniężnym
3. Dopuszczalność egzekucji administracyjnej
3.1. Zawiadomienie o nieprzystąpieniu do egzekucji
3.2. Postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji
4. Protokół czynności egzekucyjnych
4.1. Protokół z przeprowadzonych czynności egzekucyjnych
5. Oświadczenia
5.1. Oświadczenie o złożeniu pisma – v.1
5.2. Oświadczenie o złożeniu pisma – v.2
6. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego
6.1. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego
6.2. Postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania egzekucyjnego
6.3. Postanowienie w sprawie uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych z uwagi na zawieszenie postępowania egzekucyjnego
6.4. Postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego
6.5. Postanowienie w sprawie uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych z uwagi na umorzenie postępowania egzekucyjnego
7. Grzywna w celu przymuszenia
7.1. Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia
7.2. Postanowienie o umorzeniu grzywny w celu przymuszenia
7.3. Postanowienie w sprawie zwrotu grzywny uiszczonej
8. Wykonanie zastępcze
8.1. Postanowienie o zastosowaniu wykonania zastępczego
8.2. Postanowienie wzywające do wpłacenia zaliczek na koszty wykonania zastępczego / w sprawie dostarczenia dokumentacji, materiałów i środków przewozowych
8.3. Postanowienie w sprawie zaniechania wykonania zastępczego
8.4. Zawiadomienie w sprawie zakończenia czynności egzekucyjnych w drodze wykonania zastępczego o wykonaniu egzekwowanego obowiązku oraz wykaz poczynionych kosztów wykonania zastępczego
8.5. Zapytanie ofertowe na wykonanie zastępcze
9. Odebranie rzeczy ruchomej
9.1. Postanowienie wzywające do wydania rzeczy ruchomej określonej w tytule wykonawczym
9.2. Protokół odebrania rzeczy ruchomej
9.3. Postanowienie wzywające inną osoby do wskazania, gdzie znajduje się przedmiot podlegający wydaniu
9.4. Wzór umowy składu
10. Odebranie nieruchomości; opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń
10.1. Postanowienie o wezwaniu do wykonania obowiązku wydania nieruchomości albo opróżnienia lokalu (pomieszczenia)
10.2. Protokół otwarcia i przeszukania pomieszczeń i schowków
11. Przymus bezpośredni
11.1. Postanowienie z zagrożeniem zastosowania przymusu bezpośredniego
11.2. Adnotacja służbowa w zakresie ustnego uprzedzenia zobowiązanego o zastosowaniu przymusu bezpośredniego
12. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym
12.1. Postanowienie – wezwanie wierzyciela do wyrażenia stanowiska w sprawie zarzutów zgłoszonych przez zobowiązanego
12.2. Postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego do czasu wydania ostatecznego postanowienia w sprawie stanowiska wierzyciela w zakresie zarzutów
12.3. Postanowienie w sprawie zarzutów zgłoszonych przez zobowiązanego
12.4. Pismo przekazujące zażalenie do organu II instancji
13. Utrata tytułu wykonawczego
13.1. Postanowienie o utracie tytułu wykonawczego
14. Opłaty i koszty postępowania egzekucyjnego
14.1. Postanowienie w sprawie określenia wydatków i wynagrodzenia za dozór
14.2. Postanowienie w sprawie kosztów postępowania egzekucyjnego
14.3. Postanowienie w sprawie umorzenia kosztów postępowania egzekucyjnego
14.4. Postanowienie w sprawie rozłożenia na raty kosztów postępowania egzekucyjnego
15. Upoważnienia
15.1. Wyznaczenie egzekutora do wykonywania czynności egzekucyjnych
15.2. Wyznaczenie egzekutora do wykonywania czynności egzekucyjnych – zarządzenie organu egzekucyjnego
15.3. Wzór legitymacji służbowej egzekutora
15.4. Upoważnienie do wydawania postanowień i sporządzania pism w postępowaniu egzekucyjnym
15.5. Upoważnienie do stosowania środków egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym obowiązków o charakterze niepieniężnym
16. Asysta w czynnościach egzekucyjnych
16.1. Wezwanie do udzielenia przez Policję lub Straż Graniczną pomocy lub asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
16.2. Protokół okazania tytułów wykonawczych organowi asystującemu
17. Odpowiedzialność porządkowa
17.1. Postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej

o autorze
Zofia Wojdylak-Sputowska

Audytor wewnętrzny i zewnętrzny z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie finansów komunalnych, budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, księgowości podatkowej oraz egzekucji administracyjnej; autorka artykułów w zakresie dochodów JST oraz audytu wewnętrznego.
Arkadiusz Jerzy Sputowski

Audytor wewnętrzny i zewnętrzny, wieloletni pracownik służb podatkowych państwa i JST, z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie finansów komunalnych, dochodów JST, procedur administracyjnych i podatkowych, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem. Autor licznych poradników z zakresu prawa podatkowego, procedur administracyjnych oraz metodyki wykonywania audytu wewnętrznego. Doświadczony wykładowca. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel./faks: (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor