sobota, 20 października 2018; w sklepie jest 4373 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Jak sporządzić instrukcję magazynową

dr Zdzisław Dudziński

Jak sporządzić instrukcję magazynową

symbol: KRI332
objętość: 276 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: II, 2003
ISBN: 83-71877-56-0
cena:
105,00 zł + 5% VAT
(brutto: 110,25 zł)
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
wysyłamy w ciągu 24 h
sprawdź koszty dostawy
opis
W książce omówiono podstawowe zagadnienia gospodarki magazynowej, tj:
a. warunki przechowywania zapasów materiałowych,
b. charakterystykę budowli i pomieszczeń magazynowych oraz rozmieszczenie tych pomieszczeń na terenie przedsiębiorstwa,
c. wyposażenie magazynów,
d. organizację i zarządzanie magazynami,
e. technologię prac magazynowych,
f. analizę i kontrolę gospodarki magazynowej,
g. podstawowe zasady bhp i zabezpieczenia ppoż. w magazynach.

W załączeniu wykazy Polskich Norm oraz symboli do znakowania, zasady postępowania z materiałami, wzory podstawowych dokumentów, wykazy przepisów oraz kolorowa wkładka z nalepkami ostrzegawczymi.

Instrukcja magazynowa stanowi podstawowy akt normatywny ustalający organizację gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie i ma decydujące znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu magazynowego.
Instrukcja powinna zawierać prawidłowe zasady postępowania dotyczące wszystkich problemów związanych z gospodarką magazynową, uwzględniać nowatorskie rozwiązania oraz akcentować aspekty związane z warunkami przechowywania zapasów, mechanizacją i organizacją prac magazynowych.
Powinna ona ułatwiać kierownictwu przedsiębiorstwa zarządzanie magazynami i umożliwiać każdemu pracownikowi magazynu orientację w dziedzinie zasad pracy oraz określać rolę magazynu w obrocie dóbr materialnych w przedsiębiorstwie.

spis treści
Wprowadzenie
I. Warunki przechowywania zapasów magazynowych
1. Wiadomości ogólne
2. Podział zapasów
3. Podstawowe wymagania w zakresie zabezpieczenia warunków magazynowania
4. Właściwości ubytkowe i konserwacja zapasów
5. Źródła informacji w zakresie warunków przechowywania zapasów
6. Urządzenia i instalacje dla zabezpieczenia warunków przechowywania w magazynie
7. Zasady formowania i zabezpieczania jednostek ładunkowych
8. Warunki przechowywania substancji chemicznych i materiałów niebezpiecznych
a. Określenie i zasady klasyfikacji
b. Znakowanie materiałów niebezpiecznych
c. Wspólne składowanie niebezpiecznych substancji i materiałów
d. Karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych
II. Budowle magazynowe
1. Określenie i podział budowli magazynowych
2. Określenie powierzchni, przestrzeni i wysokości budowli magazynowych
3. Elementy budowli magazynowych
4. Charakterystyka podstawowych typów budowli magazynowych
5. Instalacje w budynkach magazynowych
6. Wytyczne modernizacji budowli magazynowych
a. Określenie zakresu działań modernizacyjnych
b. Warunki modernizacji nawierzchni dróg i stropów magazynowych
c. Warunki modernizacji ramp, daszków nadrampowych oraz frontów przeładunkowych
d. Bramy magazynowe
e. Oświetlenie sztuczne w magazynie
f. Poprawa stanu warunków mikroklimatu
III. Wyposażenie magazynowe
1. Podział wyposażenia magazynowego
a. Wyposażenie technologiczne
b. Wyposażenie instalacyjno-budowlane
2. Charakterystyka i dobór urządzeń do składowania
a. Urządzenia do składowania w systemie ręcznym
b. Urządzenia do składowania w systemie zmechanizowanym
3. Charakterystyka i dobór magazynowych środków transportowych
a. Magazynowe środki transportowe nie napędzane (ręczne)
b. Magazynowe środki transportowe napędzane
4. Pomocnicze urządzenia magazynowe
5. Informacje na temat producentów i dystrybutorów
IV. Technologia prac magazynowych
1. Charakterystyka technologicznego procesu magazynowego
2. Rodzaje procesów magazynowych
a. Technologia pracy w magazynach o systemie ręcznym
b. Technologia pracy w magazynach zmechanizowanych
c. Technologia pracy w magazynach kompletacyjnych
d. Technologia pracy w magazynach obsługiwanych układnicami regałowymi
3. Sterowanie technologicznym procesem magazynowym przy wsparciu komputerowym
4. Automatyzacja procesów magazynowych. Cel, zakres, poziomy automatyzacji
5. Kontenerowy System Transportowy w gospodarce magazynowej
V. Organizacja i zarządzanie magazynami
1. Istota i podstawy organizacji gospodarki magazynowej
2. Struktura organizacji gospodarki magazynowej
a. Typowe przykłady struktur organizacyjnych
b. Karta charakterystyki gospodarki magazynowej
3. Zasady odbioru, przyjęcia oraz wydania wyrobów i materiałów
a. Ogólne zasady odbioru
b. Forma odbioru
c. Odbiór przesyłek kolejowych
d. Odbiór przesyłek samochodowych
e. Odbiór jakościowy
f. Zasady wystawienia upoważnień do odbioru wyrobów z magazynu
g. Przyjęcie wyrobów i materiałów
h. Zasady wydawania wyrobów i materiałów
i. Wydawanie materiałów do produkcji
j. Wydawanie materiałów na sprzedaż
k. Wydawanie towarów w magazynach jednostek obrotu towarowego
4. Dokumentacja obrotu magazynowego i ewidencja zapasów
a. Zasady opracowania dokumentacji i ewidencji zapasów
b. Ewidencja komputerowa w magazynie
5. Dokumentowanie przyjęcia i wydania oraz obieg dowodów
a. Dokumentowanie przyjęcia wyrobów i materiałów
b. Dokumentowanie wydania wyrobów i materiałów z magazynu
6. System kodów kreskowych w ewidencji magazynowej
7. Personel magazynowy oraz podstawowe prawa i zakresy czynności
a. Podstawowe stanowiska – zakresy czynności
b. Czynności związane z zabezpieczeniem magazynu
c. Wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników magazynowych
d. Obowiązki pracodawcy w stosunku do magazyniera
8. Zasady odpowiedzialności personelu magazynowego
a. Podstawowe przepisy dotyczące odpowiedzialności materialnej pracowników magazynowych
b. Formy odpowiedzialności materialnej
c. Odpowiedzialność wspólna a umowa o pracę
d. Odpowiedzialność za szkodę w powierzonym mieniu
9. Podstawowe zasady inwentaryzacji w magazynach
a. Istota i cel inwentaryzacji
b. Podstawy prawne
c. Przedmiot inwentaryzacji
d. Rodzaje inwentaryzacji
e. Przebieg inwentaryzacji
f. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji ciągłej
g. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
h. Weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych
i. Inwentaryzacja w magazynach z jednostkami ładunkowymi i magazynach wysokiego składowania
j. Inwentaryzacja materiałów sypkich i kawałkowych
VI. Podstawowe zasady BHP w magazynach
1. Podstawowe akty normatywne
VII. Zabezpieczenia przeciwpożarowe w magazynach
1. Podstawy prawne
2. Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego
3. Podręczny sprzęt gaśniczy
4. Warunki ewakuacji ludzi w obiektach magazynowych
5. obowiązki magazyniera w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem ppoż.
Załączniki
1. Wykaz przepisów prawnych dotyczących norm ubytków naturalnych
2. Zestawienie Polskich Norm dotyczących warunków przechowywania podstawowych grup wyrobów
3. Określenie rodzaju zagrożenia – wykaz symboli „R”
4. Określenia dotyczące prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją chemiczną – wykaz symboli „S”
5. Wykaz aktów prawnych dotyczących niebezpiecznych substancji chemicznych
6. Karta charakterystyki gospodarki magazynowej przedsiębiorstwa
7. Oświadczenie pracownika
8. Rodzaje znaków i symboli ostrzegawczych określających kategorię niebezpieczeństwa
9. Nalepki ostrzegawcze wg ADR
10. Wspólne magazynowanie materiałów pod względem pożaru i wybuchu


o autorze
dr Zdzisław Dudziński

Ekspert w dziedzinie techniki, technologii i organizacji gospodarki magazynowej, długoletni specjalista w byłym Ministerstwie Gospodarki Materiałowej i byłym Instytucie Ekonomiki i Organizacji Przemysłu. Wykładowca na kursach szkoleniowych. Autor i współautor licznych książek, artykułów i ekspertyz z zakresu modernizacji i organizacji gospodarki magazynowej i logistyki.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA

Polecamy także

Instrukcja magazynowa

dr Zdzisław Dudziński

Instrukcja magazynowa

Regulamin pracy magazynu

dr Zdzisław Dudziński

Regulamin pracy magazynu

zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel./faks: (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor