Szanowni Państwo

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Bardzo prosimy o uważne wypełnienie poniższego formularza aplikacyjnego, który jest niezbędny na dalszym etapie rekrutacji.

Z poważaniem

Dział sprzedaży
ODDK Sp. z o.o. Sp.k.


Formularz aplikacyjny na stanowisko
konsultant ds. sprzedaży literatury fachowejImię

Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Miejsce zamieszkania (miejscowość)

Data urodzenia


1. Jaki jest poziom Pani/Pana wykształcenia:

średnie
wyższe
inne - jakie:

2. Proszę określić profil Pani/Pana wykształcenia:

ekonomiczne/prawne
techniczne
menedżerskie
humanistyczne
ogólne
inne - jakie:

3. Dotychczasowe miejsca Pani/Pana zatrudnienia, czas trwania zatrudnienia i stanowisko: (czas trwania zatrudnienia / miejsce zatrudnienia / stanowisko)

4. Czy ma Pani/Pan doświadczenie w sprzedaży?

tak
nie

5. Jeśli ma Pani/Pan doświadczenie w sprzedaży - proszę napisać, jakie i jak długie: (np. sprzedaż bezpośrednia typu Oriflame, portale internetowe typu Allegro.pl, sprzedaż na jarmarku/rynkach itp.)

6. Czy obsługuje Pani/Pan MS Office, Internet, pocztę elektroniczną?

tak
nie

7. Czy ma Pani/Pan ukończone kursy w zakresie sprzedaży lub pokrewne, jeśli tak - jakie? (np. techniki sprzedaży, obsługa klienta, sprzedaż przez telefon, sztuka negocjacji)

8. Jakie są Pani/Pana oczekiwania finansowe netto, tj. na rękę miesięcznie - proszę wpisać kwotę.

9. W jaki sposób dowiedziała się Pani/dowiedział się Pan o naszej ofercie?

ze strony www.oddk.pl
z ogłoszenia w prasie
z Internetu
inne (proszę wpisać)


Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdyż jest to konieczne, abyśmy mogli rozpatrzyć Państwa aplikację:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich podanych przeze mnie danych osobowych w celu prawidłowej realizacji procesów rekrutacyjnych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "Rozporządzenie") informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka ODDK sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk.
2. Kontakt z administratorem ODDK sp. z o.o. sp. k. jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodo@oddk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie przez ODDK sp. z o.o. sp. k.. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia.
4. Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane przez rodo@oddk.pl., to: Pani/Pana imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności.
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom:
- Zewnętrznym dostawcom usług, którzy udostępniają ODDK sp. z o.o. sp. k. narzędzia do komunikacji wewnętrznej oraz wewnętrznego dzielenia się danymi,
- Zewnętrznym dostawcom usług, wspierającym ODDK sp. z o.o. sp. k. w kwestiach prawnych, podatkowych, księgowych, czy audytach.
- Zewnętrznym dostawcom usług, którzy pomagają zarządzać komunikacją email.
6. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia rekrutacji.
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Wszelkie żądania należy zgłaszać na adres rodo@oddk.pl. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji prowadzonej przez ODDK sp. z o.o. sp. k. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez ODDK sp. z o.o. sp. k. skutkować będzie brakiem możliwości Pani/Pana udziału w tym procesie.
12. W celu zachowania Pani/Pana CV w naszej bazie, należy umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: "Zgadzam się na przetwarzanie przez ODDK sp. z o.o. sp. k. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji".