Header image  


W SOPOCIE

 
 
   
 
Oferta najmu


WYNAJEM W CAŁOŚCI:

 • Stawka czynszu – 50 zł miesięcznie za jeden m2 pow. kondygnacji naziemnych budynku (2160 m2),
  razem – 108 000,00 zł miesięcznie netto.
 • Miejsca parkingowe w garażu podziemnym (24 miejsca) – 200 zł netto za miejsce miesięcznie,
  razem 4 800 zł miesięcznie netto.
 • Najemca pokrywa koszty eksploatacyjne budynku (refaktury dostawców mediów i usług).

 

WYNAJEM MODUŁÓW:

 • Stawka czynszu – 50 zł miesięcznie za jeden m2 pow. modułu.
 • Udział w częściach wspólnych – 5%.
 • Zryczałtowane ogólne koszty eksploatacji (ochrona budynku, utrzymanie czystości części wspólnych, oświetlenie części wspólnych i otoczenia budynku ogrzewanie części wspólnych, wentylacja/klimatyzacja wywóz nieczystości, zużycie wody i inne) – 10 zł miesięcznie za jeden m2 pow. najmu.
 • Zużycie energii elektrycznej i ogrzewania powierzchni najmu – rozliczane według wskazań liczników i faktur dostawców usług.
 • Miejsca parkingowe w garażu podziemnym - 200 zł netto za miejsce miesięcznie (jedno miejsce na 100 m2 wynajmowanej powierzchni).

 

 
www.nieruchomosci.oddk.pl