poniedziałek, 17 grudnia 2018; w sklepie jest 4395 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Sprawozdanie finansowe – program komputerowy z roczną licencją – wersja standardowa (do pobrania)

dr André Helin, dr Anna Bernaziuk

Sprawozdanie finansowe – program komputerowy z roczną licencją – wersja standardowa (do pobrania)

symbol: CD1129-US
wersja: 16.17.5
wymagania: Windows 2000/Me/XP/Vista/7/8/10, MS Office 97 lub nowszy
wersja demonstracyjna: POBIERZ

cena:
490,00 zł + 23% VAT
(brutto: 602,70 zł)
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
wysyłamy w ciągu 24 h
sprawdź koszty dostawy
opis
Program „Sprawozdanie finansowe”:
 • prosty w obsłudze i niezwykle pomocny przy zamknięciu roku w każdej firmie,
 • używany i sprawdzony przez tysiące klientów,
 • nieustannie aktualizowany i rozbudowywany o kolejne funkcje.
   
e-Sprawozdania Finansowe – nowa funkcja w programie
(dostępna w I kwartale 2019 r.)
 
Nowy obowiązek – sprawozdanie finansowe za 2018 rok – musi być sporządzone w odpowiednim standardzie danych XML/XSD zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.
 
Nie można już przesyłać sprawozdania w formie skanów do KRS, sprawozdania za 2018 rok muszą być:
1) sporządzone w formacie XML/XSD w strukturze logicznej określonej przez Ministerstwo Finansów oraz
2) przesłane do rejestru sądowego przez system teleinformatyczny udostępniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości (lub w przypadku podatników PIT – do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej).
 
Program umożliwi sporządzenie sprawozdania zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów (funkcja dostępna w I kwartale 2019 r., będzie dostarczona wszystkim Użytkownikom programu w formie darmowej aktualizacji w ramach wykupionej licencji) – więcej informacji poniżej.
 
ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU
 
Biegli rewidenci z międzynarodowej firmy audytorskiej BDO opracowali wygodne narzędzie – tak, aby szybko przygotować roczne sprawozdanie finansowe.

 Program pozwala na sporządzenie sprawozdania finansowego:
 • standardowego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości;
 • dla jednostek mikro – zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości;
 • dla jednostek małych – zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości,
 • dla organizacji pozarządowych (w tym fundacji i stowarzyszeń) – zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości.
 W programie:
 • wzory (formularze) poszczególnych części sprawozdania finansowego;
 • kilkadziesiąt not do sprawozdania finansowego, wzajemnie ze sobą powiązanych (automatyczne przeniesienie wartości do odpowiednich pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, cash flow);
 • możliwość sporządzania sprawozdania na podstawie danych z ubiegłego roku – ogromna oszczędność czasu w kolejnych latach;
 • polska, angielska i niemiecka wersja językowa – pełne, standardowe sprawozdanie finansowe (wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości) wraz z notami w trzech językach (bardzo łatwe przejście pomiędzy wersjami językowymi);
 • funkcja umożliwiająca automatyczne wyznaczenie 12 kluczowych wskaźników analizy finansowej (płynności, rentowności, obrotowości) na podstawie wcześniej sporządzonego sprawozdania finansowego;
 • możliwość przeniesienia do Excela całości lub części arkuszy wraz z formułami obliczeniowymi.
DEMO oddk

Zalety programu docenione przez wielu księgowych:
 • Program ma przejrzystą formę, pozwala wpisać dane tylko raz, później dane te przenosi w odpowiednie pozycje sprawozdań bilansowych.
 • Możliwość przeniesienia wszystkich not do arkusza kalkulacyjnego pozwala na ułożenie ostatecznej wersji sprawozdania zgodnie z wymaganiami każdego biegłego rewidenta i w sposób indywidualny dla jednostki w granicach obowiązujących przepisów.
 • Program daje możliwość zamieszczania komentarza pod każdą notą – dzięki temu można łatwo wprowadzić swoje objaśnienia tam, gdzie są one konieczne.
 • Korzystanie z programu w kolejnych latach oszczędza czas, gdyż dane z poprzedniego sprawozdania przenoszą się do sprawozdania obecnie sporządzanego, zachowując zasadę ciągłości bilansowej.
 • Program jest elastyczny i umożliwia proste dopasowanie do własnych potrzeb, można dodawać wiersze, rozszerzając szczegółowość sprawozdania i tym samym ukazując precyzyjniej zdarzenia gospodarcze istotne dla danej firmy.
 • Program nie wymaga wprowadzania planu kont i przenoszenia danych z programu księgowego – pozwala agregować dane odpowiadające treści ekonomicznej.

E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Kogo dotyczy nowy obowiązek

Od 1 października 2018 roku wprowadzono obowiązek sporządzania i przekazywania sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz formacie przygotowanym przez Ministerstwo Finansów.
 
e-Sprawozdanie Finansowe sporządzają obowiązkowo:
1) jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR,
2) podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego. 

Jak i kiedy złożyć e-Sprawozdania Finansowe
 1. Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (i nie   sporządzające sprawozdań finansowych zgodnych z MSR) przesyłają e-Sprawozdania Finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości .
 2. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują e-Sprawozdania Finansowe Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – w terminie złożenia zeznania zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
Nowa funkcja w programie
 
Program umożliwi (funkcja dostępna w I kwartale 2019 r., będzie dostarczona wszystkim Użytkownikom programu w formie darmowej aktualizacji w ramach wykupionej licencji):
1) sporządzenie sprawozdania;
2) przekonwertowanie poszczególnych elementów sprawozdania do struktury logicznej wymaganej przez Ministerstwo Finansów;
3) dołączenie innych, wymaganych dokumentów;
4) przygotowanie pliku ze sprawozdaniem w formacie XML/XSD zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów.

Plik przygotowany przez program należy później podpisać przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz wysłać do KRS (lub KAS) za pośrednictwem aplikacji przygotowanych przez te instytucje.
 


WARUNKI LICENCJI I SPRZEDAŻY
 
WARUNKI LICENCJI – wersja standardowa
 
Program objęty roczną umową licencyjną, wersja standardowa upoważnia użytkownika do korzystania z programu wyłącznie na wewnętrzne potrzeby firmy kupującego.
 
 

 ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ UMOWY LICENCYJNEJ
 
Program można zakupić w wersji dla biur rachunkowych, która upoważnia nabywcę do korzystania z programu również na potrzeby obsługiwanych przez niego podmiotów.  PRZEJDŹ DO WERSJI DLA BIUR RACHUNKOWYCH  CD1129-UBR.

 
DODATKOWE STANOWISKA
 
Wersja podstawowa programu upoważnia użytkownika do korzystania z jednej kopii programu na jednym stanowisku komputerowym.
Aby rozszerzyć wersję podstawową programu o kolejne stanowiska komputerowe, należy dodać do koszyka pozycję o symbolu CD1129-DSS Dodatkowe stanowisko komputerowe do programu Sprawozdanie finansowe – wersja standardowa. 

AKTUALIZACJA PROGRAMU
 
W ramach udzielonej licencji, w okresie jej obowiązywania, użytkownik ma prawo do pobierania przez Internet kolejnych aktualizacji programu, jakie zostaną udostępnione na serwerze Wydawnictwa.
 
W celu sprawdzenia, czy dostępna jest aktualizacja programu, w oknie głównym programu należy skorzystać z pozycji menu: „Informacje o programie”/„Sprawdź aktualizacje”.
 
ODNOWIENIE UMOWY LICENCYJNEJ
 
Program „Sprawozdanie finansowe” objęty jest roczną umową licencyjną upoważniającą użytkownika do korzystania z programu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu. Opłata abonamentowa za każdy kolejny rok użytkowania programu to 149,00 zł + 23% VAT.
Szczegóły dotyczące zasad odnowienia licencji oraz rezygnacji z jej zakupu znajdą Państwo w treści umowy licencyjnej.
 
ZASADY SPRZEDAŻY
 
Po zakupie produktu na podany w zamówieniu adres mailowy wysłany zostanie link do pobrania programu. Do maila zostanie dołączona również faktura VAT wraz z kodem aktywacyjnym oraz umową licencyjną.
 
Program można również kupić w wersji na płycie CD  – PRZEJDŹ DO WERSJI NA CD  CD1129-S
o autorze
dr André Helin

Biegły rewident posiadający uprawnienia do badania sprawozdań finansowych i doradztwa gospodarczego we wszystkich krajach Unii Europejskiej; prezes i partner zarządzający w firmie audytorsko-konsultingowej BDO Numerica S.A. W swojej praktyce zawodowej odpowiedzialny jest m.in. za nadzór i realizację badania sprawozdań finansowych spółek giełdowych, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń i dużych grup kapitałowych oraz zagranicznych koncernów posiadających filie i podmioty zależne w Polsce. Ceniony i doświadczony wykładowca, autor kilkunastu publikacji z dziedziny rachunkowości i finansów.
dr Anna Bernaziuk

Ekspert i uznany autorytet w dziedzinie rachunkowości i finansów, biegły rewident z bogatym doświadczeniem w procesach badania i upubliczniania spółek. Wysoko ceniony doradca, wykładowca licznych szkoleń z obszaru rachunkowości, m.in. w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, konsolidacji sprawozdań finansowych, instrumentów finansowych oraz fuzji i przejęć kapitałowych. Współautorka kilkunastu praktycznych, wysoko cenionych publikacji i artykułów z zakresu rachunkowości. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie fuzji i przejęć kapitałowych. W BDO kieruje m.in. pracami Komitetu ds. Standardów Rachunkowości. Jako Partner Zarządzający w BDO Działem Audytu jest odpowiedzialna za nadzór oraz koordynację rocznego planu badań Działu.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel./faks: (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor