niedziela, 20 maja 2018; w sklepie jest 4250 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Instrukcja magazynowa

dr Zdzisław Dudziński

Instrukcja magazynowa

symbol: ZMK561
objętość: 116 str.
format: A5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2009
ISBN: 83-74266-02-4
cena:
90,00 zł + 5% VAT
(brutto: 94,50 zł)
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
wysyłamy w ciągu 24 h
sprawdź koszty dostawy
opis
Instrukcja magazynowa jest dokumentem określającym przede wszystkim organizację i technologię gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, zakres działania magazynów oraz podstawowe zasady i tryb wykonywania czynności magazynowych. Powinna zawierać zasady postępowania w zakresie wszystkich problemów związanych z gospodarką magazynową, w szczególności z funkcjonowaniem poszczególnych jej elementów, a mianowicie:
  • składowanych zapasów,
  • budowli i wyposażenia,
  • technologicznego procesu magazynowego,
  • organizacji gospodarki magazynowej.
Instrukcja obowiązuje wszystkich pracowników magazynowych, z którymi zawarto umowę o odpowiedzialności materialnej oraz pracowników nadzorujących pracę magazynów, a także korzystających z usług realizowanych przez magazyny. Instrukcja magazynowa powinna być wprowadzona w życie zarządzeniem dyrektora (prezesa) przedsiębiorstwa i przekazana za pokwitowaniem pracownikom magazynu w celu stosowania i przestrzegania zawartych w niej postanowień.

Opracowanie stanowi wzorzec zarządzenia wewnętrznego, wprowadzającego instrukcję magazynową w jednostce, gotowy do wykorzystania lub odpowiedniego zmodyfikowania w ramach danego podmiotu. W uzupełnieniu zamieszczono wzory najważniejszych dokumentów, zakresy czynności na podstawowych stanowiskach magazynowych oraz wykazy przepisów i polskich norm dotyczących gospodarki magazynowej.
 
spis treści
ZAKRES TEMATYCZNY INSTRUKCJI MAGAZYNOWEJ
Wprowadzenie
Wyjaśnienia do Instrukcji magazynowej

INSTRUKCJA MAGAZYNOWA
Zarządzenie w sprawie Instrukcji magazynowej
Instrukcja magazynowa
Rozdział I. Postanowienia ogólne
Rozdział II. Przedmiot i zakres Instrukcji
Rozdział III. Charakterystyka zapasów składowanych w magazynach
oraz warunki ich przechowywania
Rozdział IV. Charakterystyka budowli i pomieszczeń magazynowych
Rozdział V. Charakterystyka wyposażenia magazynowego
Rozdział VI. Charakterystyka technologicznego procesu magazynowego
Rozdział VII. Organizacja gospodarki magazynowej
Podstawy organizacyjne magazynów
Zasady przyjęcia i wydawania zapasów z magazynu
Zasady opracowywania i obiegu dokumentacji magazynowej
Kwalifikacje zawodowe oraz zakresy czynności pracowników magazynowych
Zasady i rodzaje odpowiedzialności pracowników magazynowych
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji w magazynach
Organizacja gospodarki opakowaniami w magazynach
Rozdział VIII. Zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą i innymi nadużyciami
Rozdział IX. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach
Rozdział X. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego w magazynach
Rozdział XI. Postanowienia końcowe

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z obowiązującą
Instrukcją magazynową i w sprawie przestrzegania jej zasad
Załącznik nr 2. Wykaz aktów prawnych dotyczących substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
Załącznik nr 3. Wykaz aktów prawnych dotyczących norm ubytków naturalnych
Załącznik nr 4. Wykaz ważniejszych Polskich Norm dotyczących gospodarki magazynowej
Załącznik nr 5. Struktura organizacji gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Załącznik nr 6. Wykaz aktów prawnych dotyczących organizacji gospodarki magazynowej
Załącznik nr 7a. Wzory dokumentów magazynowych – Dokumentacja stanów
Załącznik nr 7b. Wzory dokumentów magazynowych – Dokumentacja przychodów
Załącznik nr 7c. Wzory dokumentów magazynowych – Dokumentacja rozchodów
Załącznik nr 8. Wewnętrzna struktura organizacji magazynów w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Załącznik nr 9. Podstawowe stanowiska pracy w magazynach materiałowych oraz ich zakresy czynności
Załącznik nr 10. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej
Załącznik nr 11. Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
Załącznik nr 12. Wykaz ważniejszych przepisów prawnych dotyczących gospodarki opakowaniami
Załącznik nr 13. Wykaz przepisów prawnych i norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
Załącznik nr 14. Wykaz przepisów prawnych i norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej

o autorze
dr Zdzisław Dudziński

Ekspert w dziedzinie techniki, technologii i organizacji gospodarki magazynowej, długoletni specjalista w byłym Ministerstwie Gospodarki Materiałowej i byłym Instytucie Ekonomiki i Organizacji Przemysłu. Wykładowca na kursach szkoleniowych. Autor i współautor licznych książek, artykułów i ekspertyz z zakresu modernizacji i organizacji gospodarki magazynowej i logistyki.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel./faks: (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor